Forskningen på Helsingborgs lasarett

Helsingborgs lasarett är ett av sjukhusen i sjukvårdsförvaltningen Skånes sjukhus nordväst. Skånes sjukhus nordväst bedriver framstående forskningsprojekt inom flera områden, bland annat allmänmedicin, intensivvård och ortopedi. Tack vare forskningen kan vi ge våra patienter bättre vård enligt nya och vetenskapligt beprövade behandlingar och metoder.

Vi bedriver såväl stora, internationella projekt som mindre forskningsprojekt. I huvudsak bedrivs klinisk patientnära forskning. Exempel på större projekt är hudcancer, hjärtstopp och knäskador.

Skånes sjukhus nordväst värnar om att bygga miljöer och förutsättningar för att göra klinisk forskning möjlig, givetvis med hög säkerhet enligt forskningsetiska principer och riktlinjer.

Flera av våra forskargrupper håller hög internationell klass och bedriver forskning som möjliggjorts tack vare att de i konkurrens beviljats medel från både lokala, nationella och internationella fonder.

Forskningsgrupperna inom Skånes sjukhus nordväst deltar i flertalet forskningssamarbeten, både nationellt och internationellt. Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har en avdelning för kliniska vetenskaper förlagd till Helsingborgs lasarett.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?