Forskningen på Helsingborgs lasarett

På Helsingborgs lasarett bedrivs framstående forskningsprojekt inom flera områden, bland annat kardiologi, dermatologi, neurologi, intensivvård och ortopedi. Tack vare forskningen kan vi ge våra patienter bättre vård enligt nya och vetenskapligt beprövade behandlingar och metoder.

Vi bedriver såväl stora, internationella projekt som mindre forskningsprojekt. I huvudsak bedrivs klinisk patientnära forskning. Exempel på större projekt är hudcancer och hjärtstopp.

Helsingborgs lasarett värnar om att bygga miljöer och förutsättningar för att göra klinisk forskning möjlig. Givetvis med hög säkerhet enligt forskningsetiska principer och riktlinjer.

Flera av våra forskargrupper håller hög internationell klass och bedriver forskning som möjliggjorts tack vare att de i konkurrens beviljats medel från både lokala, nationella och internationella fonder.

Forskningsgrupperna på Helsingborgs lasarett deltar i flertalet forskningssamarbeten, både nationellt och internationellt.

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har en avdelning för kliniska vetenskaper förlagd till Helsingborgs lasarett.

Inom forskningsområdet för öron-näsa-hals bedriver vi forskning på en rad områden.  

Ett urval av aktuellt forskningsprojekt

Inom verksamhetsområde Öron- näs- och hals bedrivs forskning bland annat inom logopedi. Specialist logoped och forskare Nelli Kalnak vid logopedmottagningen berättar om sin studie inom utvecklingsrelaterad språkstörning hos barn, ungdomar och vuxna. 

Utvecklingsrelaterad språkstörningTack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.