Forskningen på Helsingborgs lasarett

På Helsingborgs lasarett bedrivs framstående forskningsprojekt inom flera områden, bland annat kardiologi, dermatologi, neurologi, intensivvård och ortopedi. Tack vare forskningen kan vi ge våra patienter bättre vård enligt nya och vetenskapligt beprövade behandlingar och metoder.

Vi bedriver såväl stora, internationella projekt som mindre forskningsprojekt. I huvudsak bedrivs klinisk patientnära forskning. Exempel på större projekt är hudcancer och hjärtstopp. Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har en avdelning för kliniska vetenskaper förlagd till Helsingborgs lasarett.

Helsingborgs lasarett värnar om att bygga miljöer och förutsättningar för att göra klinisk forskning möjlig. Givetvis med hög säkerhet enligt forskningsetiska principer och riktlinjer. Flera av våra forskargrupper håller hög internationell klass och bedriver forskning som möjliggjorts tack vare att de i konkurrens beviljats medel från både lokala, nationella och internationella fonder.

Ett urval av aktuella forskningsprojekt

Studier inom anestesi- och intensivvård

STEPCARE-projektet vill fastställa optimal vård för att förbättra tillståndet hos patienter som återupplivats efter hjärtstopp. 

Läs mer om studien på skane.se

Studier inom obstetrik och gynekologi

I OPTION-studien undersöker forskare gravida kvinnor som får sin förlossning medicinskt igångsatt. Detta kallas även för induktion. Det man undersöker är om den som ska föda kan vänta på själva förlossningen i hemmet i stället för på sjukhuset. 

Den som blir medicinskt igångsatt får ofta vänta en till tre dagar innan förlossningen startar. Hittills har den väntan skett på sjukhuset. Den fasen motsvarar ungefär den tid man väntar hemma om förlossningen kommer i gång av sig själv. Nu vill forskare undersöka upplevelsen, de hälsomässiga konsekvenserna och de ekonomiska aspekterna av att vänta på förlossningen i hemmet. 

Studien bedrivs som en multicenterstudie på flera sjukhus i Sverige där de flesta förlossningsavdelningarna deltar.  

Läs mer om studien på optionstudien.se

Studier inom kardiologi

Helsingborgs HLR och Kardiovaskulära forskningsgrupp arbetar med forskning inom hjärt-lungräddningsområdet och annan hjärtsjukvårdsforskning. Det övergripande målet med gruppens forskning är, i de inledande projekten, att utvärdera läkemedels samt organisationsstrukturers effekter på behandlingar. Målet är att förbättra behandlingar och utfallet för patienter med hjälp av effektivare användning av tillgängliga läkemedel och optimera omhändertagandet. Mer om deras forskning finns på Lunds universitets Forsknings portal (portal.research.lu.se).

Studier inom anestesi- och intensivvård

I STEPCARE-studien vill vi ta fram den optimala vården för att förbättra tillståndet hos patienter som återupplivats efter hjärtstopp. Patienterna behandlas bland annat med feberbehandling, kontroll av blodtryck samt med sövning. Syftet är att undersöka hur dessa behandlingsmetoder effektivt kan tillämpas för att optimera överlevnadschanserna och ge en god återhämtning för patienter som drabbats av hjärtstopp. Mer om deras forskning på Stepcares webbsida (stepcare.org).  

Studier inom infektionsmedicin

På infektionskliniken genomförs ett flertal epidemiologiska studier samt kliniska prövningar. Du kan läsa mer detaljerat om de olika projekt som pågår på forskningsnätverkets webbsida för infektionssjukdomar och epidemiologi ID:TEN (idten.se).

Studier inom akutsjukvård

LICENSE-studien är en del av Interreg finansierade projektet OPTIMIZE, vars mål är att utveckla tekniska lösningar för att förbättra hälso- och sjukvården. Syftet med LICENSE-studien är att undersöka och utveckla ett digitalt och automatiskt system för mätning av vätskeintag och vätskeutsöndring under olika behandlingar. Detta kan bidra till att det blir en säkrare och mindre tidskrävande bedömning av patientens vätskebalans. Forskningen bedrivs i samarbete med Region Sjællands Universitetshospital samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Mer om detta och andra projekt på OPTIMIZE (interreg-oks.eu).

Studier inom logopedi

Inom verksamhetsområde Öron- näs- och hals bedrivs forskning bland annat inom logopedi. Specialist logoped och forskare Nelli Kalnak vid logopedmottagningen berättar om sin studie inom utvecklingsrelaterad språkstörning hos barn, ungdomar och vuxna. 

Utvecklingsrelaterad språkstörningTack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.