Forskningen på Helsingborgs lasarett

Helsingborgs lasarett är ett av sjukhusen i sjukvårdsförvaltningen Skånes sjukhus nordväst. Skånes sjukhus nordväst bedriver framstående forskningsprojekt inom flera områden, bland annat allmänmedicin, intensivvård och ortopedi. Tack vare forskningen kan vi ge våra patienter bättre vård enligt nya och vetenskapligt beprövade behandlingar och metoder.

Vi bedriver såväl stora, internationella projekt som mindre forskningsprojekt. I huvudsak bedrivs klinisk patientnära forskning. Exempel på större projekt är hudcancer, hjärtstopp och knäskador.

Skånes sjukhus nordväst värnar om att bygga miljöer och förutsättningar för att göra klinisk forskning möjlig, givetvis med hög säkerhet enligt forskningsetiska principer och riktlinjer.

Flera av våra forskargrupper håller hög internationell klass och bedriver forskning som möjliggjorts tack vare att de i konkurrens beviljats medel från både lokala, nationella och internationella fonder.

Forskningsgrupperna inom Skånes sjukhus nordväst deltar i flertalet forskningssamarbeten, både nationellt och internationellt. Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har en avdelning för kliniska vetenskaper förlagd till Helsingborgs lasarett.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter