Forskningen på Helsingborgs lasarett

På Helsingborgs lasarett bedrivs i huvudsak klinisk patientnära forskning, bland annat kring nedkylning av patienter med hjärtstopp.

Genom egen forskning och forskningsfynd från hela världen kan vi ge våra patienter bättre vård enligt nya och vetenskapligt beprövade metoder. Flera av våra forskargrupper håller hög internationell klass.

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har en avdelning för kliniska vetenskaper förlagd till sjukhuset.

Visa Tyck till om sidan

För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta oss via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta oss via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.