Urografi

Urografi är en röntgenundersökning som görs för att kontrollera njurarnas och urinvägarnas funktion och utseende för att utreda misstanke om sjukdom.

Undersökningen tar ungefär 45-60 minuter.

I din kallelse står mer detaljerad information om hur just du ska förbereda dig.

Det kan handla om att du får riktlinjer för kosthållning som ska följas, att du inte får äta eller dricka ett antal timmar innan undersökningen eller att du ska använda laxermedel för att tömma tarmen.

I somliga fall kan du även behöva lämna ett blodprov innan din undersökning.

Det är viktigt att du kontaktar din läkare före undersökningen om:

  • du har kontrastmedelsallergi. Du ska i så fall ta en specifik medicin inför röntgenundersökningen. Du får instruktioner av din remitterande läkare. Du ska även berätta att du är allergisk när du kommer till avdelningen för själva undersökningen.
  • du har diabetes och behandlas med läkemedlet Metformin.
  • du är gravid. Du ska även berätta detta när du kommer till avdelningen för undersökningen.

Inför undersökningen ska du ta av dig smycken på den kroppsdel som ska röntgas.

Om du har astma och medicinerar mot detta så ta med dessa mediciner till undersökningen.

Undvik parfym på undersökningsdagen.

Glöm inte att ta med dig legitimation!

På sjukhuset får du ta av dig dina kläder på den del av kroppen som ska röntgas. Om du önskar kan du få ett täckande plagg att ha på dig vid själva undersökningen.
Därefter får du lägga dig på rygg på en brits. Enstaka bilder kan även komma att tas då du ligger på mage.

Bilder tas över dina njurar, urinvägar och urinblåsa med olika tidsintervall. För att kunna se njurarna och urinvägarna måste vi spruta in ett kontrastmedel i din kropp. Med hjälp av en nål sätts därför en plastslang in i ett kärl i armen. Genom denna sprutas kontrastmedel in i blodet som gör att vi tydligare ser njurarna och urinvägarna. I samband med kontrastinjektionen kan du få en värmekänsla som snabbt försvinner.

Ibland måste vi lägga ett tryck över magen för att få bra bilder på urinvägarna. I så fall ska man ha detta tryck över magen i 5-10 minuter. Detta kan kännas lite obehagligt, men ska inte göra ont.

Det förekommer också att undersökningen avslutas med att du får kissa innan en sista bild tas.

Efter undersökningen mår du som vanligt och får börja äta och dricka igen.
Resultatet bearbetas och bedöms och skickas sen till den läkare som remitterat dig till undersökningen.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter