Statisk njurscintigrafi (DMSA)

Undersökningen görs med gammakamera för att kartlägga funktionen i njurarna.

Undersökningen tar 1-2 timmar på förmiddagen, och ungefär 30 minuter på eftermiddagen.

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt.

Om du har röntgat njurarna de senaste 5 dagarna före undersökningen ska du kontakta oss. Är du gravid eller ammar ska du också kontakta oss före undersökningen.

Undersökningen börjar med att en liten mängd radioaktivt ämne injiceras i ett blodkärl i armen.

På barn sätter vi först på bedövningssalva (EMLA) så att sticket inte ska göra ont. Det tar 1 timme för salvan att verka. I Malmö sker nålsättningen för barn under 6 år på en högspecialiserad operationsavdelning av en narkossköterska eller barnanestesiläkare. I Lund sätts nålen på barnmottagningen/barnkirurgen om barnet är under 2 år. I kallelsen framgår var nålsättningen sker.

Efter injektionen tar det cirka 3 timmar innan vi kan ta bilder. Väntetiden får du utnyttja hur du vill. 

Själva bildtagning tar sedan 15-25 minuter där du ligger på en brits med en kamera under britsen.

Finns det några obehag eller biverkningar?

Utöver ett nålstick i armen innebär undersökningen inga obehag. Den strålning som det radioaktiva spårämnet avger är mycket svag.

Information om radioaktiva läkemedel (1177.se)

Drick gärna lite mer efter undersökningen. Byt blöjan oftare på små barn.

Resultatet skickas inom några dagar till den läkare som remitterat dig till
undersökningen.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.