Statisk njurscintigrafi (DMSA)

Undersökningen görs med gammakamera för att kartlägga funktionen i njurarna.

Undersökningen tar 1-2 timmar på förmiddagen, och ungefär 30 minuter på eftermiddagen.

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt.

Om du har röntgat njurarna de senaste 5 dagarna före undersökningen ska du kontakta oss. Är du gravid eller ammar ska du också kontakta oss före undersökningen.

Undersökningen börjar med att en liten mängd radioaktivt ämne injiceras i ett blodkärl i armen.

På barn sätter vi först på bedövningssalva (EMLA) så att sticket inte ska göra ont. Det tar 1 timme för salvan att verka. I Malmö sker nålsättningen för barn under 6 år på en högspecialiserad operationsavdelning av en narkossköterska eller barnanestesiläkare. I Lund sätts nålen på barnmottagningen/barnkirurgen om barnet är under 2 år. I kallelsen framgår var nålsättningen sker.

Efter injektionen tar det cirka 3 timmar innan vi kan ta bilder. Väntetiden får du utnyttja hur du vill. 

Själva bildtagning tar sedan 15-25 minuter där du ligger på en brits med en kamera under britsen.

Finns det några obehag eller biverkningar?

Utöver ett nålstick i armen innebär undersökningen inga obehag. Den strålning som det radioaktiva spårämnet avger är mycket svag.

Drick gärna lite mer efter undersökningen. Byt blöjan oftare på små barn.

Resultatet skickas inom några dagar till den läkare som remitterat dig till
undersökningen.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter