Sköldkörtelscintigrafi (Thyreoideascintigrafi)

Sköldkörtelns storlek och funktion undersöks genom att du får en spruta med en liten mängd radioaktivt ämne, sedan tar vi bilder med en gammakamera.

Undersökningen tar ungefär 1,5 timme.

Om du tar vissa läkemedel kan du behöva pausa med dessa inför undersökningen, detta gör du i samråd med din läkare.

Tillsammans med din kallelse kommer du få ett frågeformulär. Är svaret ja på någon av frågorna, ska du meddela oss detta innan du kommer till undersökningen.

Om du är gravid eller ammar ska du meddela oss detta innan undersökningen startar.

Vi sprutar in en liten mängd radioaktivt ämne i ett blodkärl i armen. För att ämnet ska hinna ansamlas i sköldkörteln måste det gå cirka 15-20 minuter innan bildtagning kan påbörjas. Du får då vänta i väntrummet. Därefter tar vi bilder av sköldkörteln med en gammakamera medan du ligger på en brits. Bildtagningen tar ungefär 30-45 minuter. 

Utöver nålsticket gör undersökningen inte ont.

Den strålning som det radioaktiva ämnet avger är obetydlig. Resultatet skickas till läkaren som remitterat dig till undersökningen.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter