Skelettscintigrafi

Om vi misstänker att du har förändringar på ditt skelettet, undersöker vi dig med en så kallad skelettscintigrafi. Först får du en spruta med en liten mängd radioaktivt ämne. Senare samma dag tar vi bilder med en gammakamera.

Du kommer till oss vid två olika tillfällen under samma dag. Vid första tillfället kommer du till oss för en injektion som tar cirka 15-30 minuter. Tre till fyra timmar efter injektionen kommer du tillbaka för bildtagning som tar cirka 30-60 minuter.

Kontakta oss före undersökningen om:

  • du är gravid eller ammar
  • du nyligen har genomgått en annan undersökning eller behandling med radioaktivt ämne

I övrigt behöver du inte förbereda dig på något speciellt sätt.

För att vi ska kunna se ditt skelett på bilderna ger vi dig en spruta med en liten mängd radioaktivt ämne. Sprutan ges i ett blodkärl i armen. Det radioaktiva ämnet är inte farligt. Strålningen som det avger motsvarar den mängd strålning som avges vid de flesta röntgenundersökningar.

Information om radioaktiva läkemedel (1177.se)

Det tar tre till fyra timmar innan ämnet har ansamlats optimalt i skelettet. Under tiden får du lov att lämna avdelningen och disponera tiden fritt. Du kan äta och dricka som vanligt. Det är bra att dricka lite extra under de här timmarna.

Efter tre till fyra timmar kommer du tillbaka till avdelningen för bildtagning. Då får du lägga dig på en brits medan en gammakamera sakta rör sig över dig för att ta bilder. Själva bildtagningen tar cirka 30 till 60 minuter.    

Förutom nålsticket i armen innebär undersökningen inga obehag.

Bilderna bedöms och tolkas av en läkare som skickar ett skriftligt utlåtande till den mottagning eller avdelning som skickade dig till undersökningen. De ger dig resultatet av undersökningen och berättar om ni behöver följa upp resultatet.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter