Skelettröntgen

En skelettröntgenundersökning görs om det finns misstanke om skador eller förändringar inom skelett eller leder. Undersökningen kan bland annat visa om du har brutit ett ben, om du har artros eller visar tecken på en reumatisk sjukdom eller en annan skelett- eller ledsjukdom.

Hur lång tid tar det?

Oftast tar undersökningen fem till femton minuter beroende på vilken skelettdel som undersöks.

Före

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt.

Under

Inför undersökningen får du ta av dig kläder och smycken på den del av kroppen som ska röntgas. Röntgenbilder tas både framifrån och från sidan.

Under tiden måste du vara helt stilla för att bilderna ska bli skarpa, annars behöver bilderna tas om.

Efter

Bilderna bedöms av röntgenläkare och skriftligt utlåtande skickas till läkaren som remitterade dig till undersökningen.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.