PLE-provokation vid misstanke om soleksem

Vid misstanke om soleksem på din hud blir en så kallad PLE-provokation aktuell. Testet innebär att vi belyser din hud med ultraviolett ljus vid samma tidpunkt tre dagar i följd med ökande styrka.

En PLE-provokation tar 25minuter dag 1, 37 minuter dag 2 och 47 minuter dag 3. Utöver själva testet bör du räkna med minst en halvtimme i besökstid per gång.

Innan provokationen ska du inte använda sol- eller hudkräm.

Under provokationen har du som regel kläder på dig. Vid behov täcker vi de områden på din kropp som inte är aktuella för belysning med operationsdukar. Glasögon behöver inte användas eftersom du har en duk för ansiktet som skydd.

Dag 1 belyser vid dig med långvågigt UV-ljus cirka 25 minuter på din rygg (ytan är cirka 20 centimeter i diameter) samt vänster arm. Därefter får du kortvågigt UV-ljus på båda armarna i 35 sekunder.

Dag 2 får du nya doser om vi inte kan se någon reaktion. Vi ökar styrkan och tiden till 35 minuter med långvågigt UV-ljus, respektive 70 sekunder med kortvågigt UV-ljus.

Dag 3 får du nya doser om vi inte kan se någon reaktion. Vi ökar styrkan och tiden till 45 minuter med långvågigt UV-ljus, respektive 110 sekunder med kortvågigt UV-ljus.

Skulle det dag 2 eller 3 synas en reaktion i form av rodnad, knottror eller svullnad av huden eller kännas mycket klåda får du träffa en läkare som tittar på din hud och bedömer om ytterligare UV-ljus ska ges.

Strålningen är densamma som finns i den naturliga solen.

Om inget skett dessförinnan avläser en läkare dina resultat dag 4. Därefter får du vanligtvis besked om vilken diagnos du har och vilka behandlingar som kan bli aktuella.

Kliande utslag på ett eller flera av de belysta hudområdena talar till exempel för soleksem.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter