PLE-provokation vid misstanke om soleksem

Vid misstanke om soleksem på din hud blir en så kallad PLE-provokation aktuell. Testet innebär att vi belyser din hud med ultraviolett ljus vid samma tidpunkt tre dagar i följd med ökande styrka.

En PLE-provokation tar 25minuter dag 1, 37 minuter dag 2 och 47 minuter dag 3. Utöver själva testet bör du räkna med minst en halvtimme i besökstid per gång.

Innan provokationen ska du inte använda sol- eller hudkräm.

Under provokationen har du som regel kläder på dig. Vid behov täcker vi de områden på din kropp som inte är aktuella för belysning med operationsdukar. Glasögon behöver inte användas eftersom du har en duk för ansiktet som skydd.

Dag 1 belyser vid dig med långvågigt UV-ljus cirka 25 minuter på din rygg (ytan är cirka 20 centimeter i diameter) samt vänster arm. Därefter får du kortvågigt UV-ljus på båda armarna i 35 sekunder.

Dag 2 får du nya doser om vi inte kan se någon reaktion. Vi ökar styrkan och tiden till 35 minuter med långvågigt UV-ljus, respektive 70 sekunder med kortvågigt UV-ljus.

Dag 3 får du nya doser om vi inte kan se någon reaktion. Vi ökar styrkan och tiden till 45 minuter med långvågigt UV-ljus, respektive 110 sekunder med kortvågigt UV-ljus.

Skulle det dag 2 eller 3 synas en reaktion i form av rodnad, knottror eller svullnad av huden eller kännas mycket klåda får du träffa en läkare som tittar på din hud och bedömer om ytterligare UV-ljus ska ges.

Strålningen är densamma som finns i den naturliga solen.

Om inget skett dessförinnan avläser en läkare dina resultat dag 4. Därefter får du vanligtvis besked om vilken diagnos du har och vilka behandlingar som kan bli aktuella.

Kliande utslag på ett eller flera av de belysta hudområdena talar till exempel för soleksem.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.