PET/CT

Syftet med en PET/CT-undersökningen kan variera. Det kan vara att spåra sjukdom, att kartlägga sjukdomsutbredning eller att följa behandlingseffekt.

Undersökningen tar 2-3 timmar.

Du ska fasta de närmaste 4 timmarna före den tid du kallats till, men får
dricka kranvatten. Undvik att röka och snusa undersökningsdagen.

Det är viktigt att du berättar för oss om du har en allergi mot kontrastmedel för att du inte ska få besvär av den kontrast som ges i ett blodkärl.

Du får en säng eller stol att vila i. Vi kontrollerar blodsockervärdet i ett blodkärl i armen. Du får en injektion av ett radioaktivt spårämne, som försvinner ur kroppen på några timmar. I några fall ges ett kompletterande läkemedel. Du ska sedan vila 1-2 timmar och under den tiden får du dricka kontrastmedel eller vatten.

Bildtagningen sker med en PET/CT kamera. Först görs en röntgenundersökning (CT), där det kan ingå att vi ger kontrastmedel i ett blodkärl, och direkt efter tas bilder av hur det radioaktiva spårämnet har tagits upp i kroppen (PET).

Det radioaktiva spårämnet ger inga obehag eller biverkningar.
Kontrastmedlet kan göra att du får diarré efter undersökningen.

Resultatet skickas inom några dagar till den läkare som remitterat dig till
undersökningen.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter