PET/CT

Syftet med en PET/CT-undersökningen kan variera. Det kan vara att spåra sjukdom, att kartlägga sjukdomsutbredning eller att följa behandlingseffekt.

Undersökningen tar 2-3 timmar.

Du ska fasta de närmaste 4 timmarna före den tid du kallats till, men får
dricka kranvatten. Undvik att röka och snusa undersökningsdagen.

Det är viktigt att du berättar för oss om du har en allergi mot kontrastmedel för att du inte ska få besvär av den kontrast som ges i ett blodkärl.

Du får en säng eller stol att vila i. Vi kontrollerar blodsockervärdet i ett blodkärl i armen. Du får en injektion av ett radioaktivt spårämne, som försvinner ur kroppen på några timmar. I några fall ges ett kompletterande läkemedel. Du ska sedan vila 1-2 timmar och under den tiden får du dricka kontrastmedel eller vatten.

Bildtagningen sker med en PET/CT kamera. Först görs en röntgenundersökning (CT), där det kan ingå att vi ger kontrastmedel i ett blodkärl, och direkt efter tas bilder av hur det radioaktiva spårämnet har tagits upp i kroppen (PET).

Kontrastmedlet kan göra att du får diarré efter undersökningen.

Det radioaktiva spårämnet ger inga obehag eller biverkningar.

Information om radioaktiva läkemedel (1177.se)

Resultatet skickas inom några dagar till den läkare som remitterat dig till
undersökningen.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter