PET/CT

Syftet med en PET/CT-undersökningen kan variera. Det kan vara att spåra sjukdom, att kartlägga sjukdomsutbredning eller att följa behandlingseffekt.

Undersökningen tar 2-3 timmar.

Du ska fasta de närmaste 4 timmarna före den tid du kallats till, men får
dricka kranvatten. Undvik att röka och snusa undersökningsdagen.

Det är viktigt att du berättar för oss om du har en allergi mot kontrastmedel för att du inte ska få besvär av den kontrast som ges i ett blodkärl.

Du får en säng eller stol att vila i. Vi kontrollerar blodsockervärdet i ett blodkärl i armen. Du får en injektion av ett radioaktivt spårämne, som försvinner ur kroppen på några timmar. I några fall ges ett kompletterande läkemedel. Du ska sedan vila 1-2 timmar och under den tiden får du dricka kontrastmedel eller vatten.

Bildtagningen sker med en PET/CT kamera. Först görs en röntgenundersökning (CT), där det kan ingå att vi ger kontrastmedel i ett blodkärl, och direkt efter tas bilder av hur det radioaktiva spårämnet har tagits upp i kroppen (PET).

Kontrastmedlet kan göra att du får diarré efter undersökningen.

Det radioaktiva spårämnet ger inga obehag eller biverkningar.

Information om radioaktiva läkemedel (1177.se)

Resultatet skickas inom några dagar till den läkare som remitterat dig till
undersökningen.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.