Metakolintest

Ett Metakolintest görs för att fastställa om luftvägarna är känsliga för ett ämne som heter metakolin som kan reta ömtåliga luftrör.

Undersökningen tar ungefär en och en halv timme.

Du får inte röka fyra timmar före undersökningen.

Du ska undvika att ta luftrörsvidgande läkemedel på undersökningsdagen så länge din läkare inte sagt något annat.

Du får först blåsa i ett munstycke som är kopplat till en apparat som kallas spirometer. Spirometern mäter hastigheten och volymen på den luft du blåser ut.

När du blåst i munstycket får du sen andas in Metakolin i stigande doser. Mellan varje dos får du blåsa i munstycket.

Du kan känna en hostretning eller att det blir tungt att andas av undersökningen. Själva mätningarna innebär inga obehag det kan bara vara lite ansträngande.

När undersökningen är klar får du luftrörsvidgande medicin för att undersöka om medicinen gör någon skillnad.

Om dina luftvägar reagerar kraftigt på metakolinet kommer du få luftrörsvidgande läkemedel direkt som hjälper dig att andas vanligt igen.

Ibland efter luftrörsvidgande läkemedel kan du uppleva att hjärtat slår lite snabbare och att du är lite darrhänt under 1-2 timmar.

Resultatet bearbetas och bedöms och skickas sen till den läkare som remitterat dig till undersökningen.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter