Lungscintigrafi

Med lungscintigrafi kan vi undersöka hur andningsluften och blodet i lungornas blodkärl fördelar sig i lungorna.

Undersökningen tar ungefär en timme. Du kommer behöva ligga helt stilla på rygg i en halvtimme.

Om du är gravid eller ammar ska du meddela oss detta så fort du fått din kallelse.

För att vi ska se hur luften fördelar sig i lungorna måste du först andas in svagt radioaktiv luft via ett munstycke. Med en gammakamera tar vi sedan bilder på hur luften är fördelad i lungorna. Du kommer ligga ner på en brist när vi tar bilderna.

För att kunna se hur blodet flödar i lungornas blodkärl, sprutar vi in en liten mängd av ett radioaktivt ämne i ett blodkärl i armen eller handen. Med en gammakamera tar sedan vi bilder på hur blodet flödar i lungornas blodkärl. Utöver nålsticket är undersökningen inte obehaglig.

Det radioaktiva ämnet försvinner snabbt från kroppen. Den strålning som det radioaktiva ämnet avger är obetydlig. Resultatet skickas till den läkare som remitterat dig till undersökningen.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter