Lungscintigrafi

Med lungscintigrafi kan vi undersöka hur andningsluften och blodet i lungornas blodkärl fördelar sig i lungorna.

Undersökningen tar ungefär en timme. Du kommer behöva ligga helt stilla på rygg i en halvtimme.

Om du är gravid eller ammar ska du meddela oss detta så fort du fått din kallelse. Du kan äta och dricka som vanligt före undersökningen. 

För att vi ska se hur luften fördelar sig i lungorna måste du först andas in svagt radioaktiv luft via ett munstycke. Med en gammakamera tar vi sedan bilder på hur luften är fördelad i lungorna. Du kommer ligga ner på en brits när vi tar bilderna.

För att kunna se hur blodet flödar i lungornas blodkärl, sprutar vi in en liten mängd av ett radioaktivt ämne i ett blodkärl i armen eller handen. Med en gammakamera tar vi sedan bilder på hur blodet flödar i lungornas blodkärl. Utöver nålsticket är undersökningen inte obehaglig.

Det radioaktiva ämnet försvinner snabbt från kroppen. Den strålning som det radioaktiva ämnet avger är obetydlig.

Information om radioaktiva läkemedel (1177.se)

Resultatet skickas till den läkare som remitterat dig till undersökningen.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.