Lungfunktionstest

Ett lungfunktionstest görs för att undersöka hur lungorna fungerar, när läkaren misstänker till exempel astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Testet kan också göras inför en hjärtundersökning och kombineras ibland med andra undersökningar.

Hur lång tid tar det?

Undersökningen tar ungefär 1 timme.

Före

Du får inte röka 4 timmar före undersökningen. Din läkare bestämmer om du ska ta dina mediciner som vanligt eller inte undersökningsdagen. Har du inte fått annat besked så försök att undvika att ta luftrörsvidgande medicin den dagen. 

Under

Du får blåsa i ett munstycke som är kopplat till en så kallad spirometer. Den mäter hastigheten och volymen på den luft du blåser ut. Ofta får du göra testet en extra gång, efter att du har fått luftrörsvidgande medicin. Detta ger svar på om medicinen gör någon skillnad för resultatet. Testerna kan vara fysiskt ansträngande.

Efter

Själva mätningarna innebär inga obehag. Efter luftrörsvidgande medicin kan man ibland uppleva att hjärtat slår lite snabbare och att man är lite darrhänt under 1-2 timmar.

Resultatet skickas inom några dagar till den läkare som remitterat dig till undersökningen.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.