Lungfunktionsundersökning

En lungfunktionsundersökning görs för att undersöka lungornas funktion vid misstänkt astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Testet kan också göras inför en hjärtundersökning och kombineras ibland med andra undersökningar.

Undersökningen tar ungefär 1 timme.

Du får inte röka 4 timmar före undersökningen. Din läkare bestämmer om du ska ta dina mediciner som vanligt eller inte undersökningsdagen. Har du inte fått annat besked så försök att undvika att ta luftrörsvidgande medicin den dagen. 

Du får blåsa i ett munstycke som är kopplat till en så kallad spirometer. Den mäter hastigheten och volymen på den luft du blåser ut. Ofta får du göra testet en extra gång, efter att du har fått luftrörsvidgande medicin. Detta ger svar på om medicinen gör någon skillnad för resultatet. Testerna kan vara fysiskt ansträngande.

Själva mätningarna innebär inga obehag. Efter luftrörsvidgande medicin kan man ibland uppleva att hjärtat slår lite snabbare och att man är lite darrhänt under 1-2 timmar.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter