Långtids-EKG

Med långtids-EKG kan vi mäta ditt hjärtas rytm under ett eller flera dygn. Undersökningen används bland annat vid utredning av hjärtklappning, yrsel eller svimning. Undersökningen kan även kallas Holter-EKG eller bandspelar-EKG.

Det inledande besöket tar högst 30 minuter. Du får då mätutrustning fäst på kroppen som du ska bära med dig, oftast under ett dygn, innan du återlämnar den på sjukhuset.

Du behöver inte förbereda dig på något speciellt sätt. Du bör dock ha med dig eventuell medicinlista vid besöket.

Du får elektroder som fästs på bröstkorgen och kopplas till en bärbar inspelningsdosa. Medan registreringen pågår ska du föra dagbok över vad du gör vid olika tidpunkter och om du känner några symtom.

Mätningen görs under lång tid eftersom obehagen kan komma och gå, och därför är svåra att undersöka vid ett kort besök på sjukhuset. Du får inte duscha eller bada så länge undersökningen pågår, men annars kan du leva som vanligt.

När du har återlämnat utrustningen så kommer resultaten att analyseras. Du får svar vid ett senare tillfälle från den läkare som remitterat dig till undersökningen.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter