Fotledsfraktur – behandling och träning

Fotledsfraktur kan uppstå när foten utsätts för en kraftig vridning. Du kan då behöva få den gipsad och ibland även opererad.

Totalt är du gipsad cirka sex veckor.

Fotledsfrakturer är en av de vanligaste skadorna och förekommer i alla åldrar. Skadan uppkommer oftast genom indirekt våld, till exempel om du halkar, trampar snett eller faller från en höjd.

På sjukhuset tar vårdpersonal röntgenbilder på din fot för att konstatera fraktur och dess svårighetsgrad.

Beroende på skadans svårighetsgrad får du behandling med enbart gips eller i kombination med operation. Gipset ska fixera fotleden men tillåta rörlighet av tår och knä.

Efter 1–2 veckor sker kontroll och omgipsning, har du blivit opererad tas även stygnen. Vid vissa frakturer gör vi även en kontrollröntgen.

I samband med att vårdpersonal tar av gipset får du träffa fysioterapeut och/eller läkare som ger dig såväl muntliga som skriftliga råd och instruktioner.

Om foten med gipset inte får belastas krävs någon form av gånghjälpmedel vid förflyttningar, exempelvis kryckkäppar. Även om belastning är tillåten bör gånghjälpmedel användas så att du går på ett bra och korrekt sätt.

Ibland behövs hjälpmedel för att underlätta vardagen, exempelvis griptång, duschstol/duschbräda eller toalettförhöjning med armstöd. Rullstol kan även behövas för att klara längre förflyttningar utomhus.

Det är viktigt att du tränar hemma under hela gipstiden enligt de träningsråd du har fått.

Levnadsvanor

Dina levnadsvanor påverkar hur din fraktur läker.

Rökning ger försämrad sår-och frakturläkning. Dessutom påskyndar rökning nedbrytning av skelettet och ger därför ökad framtida frakturrisk.

Även hög alkoholkonsumtion ger försämrad sår- och frakturläkning. Hög alkoholkonsumtion ökar dessutom risken för fallolyckor och frakturer.

Är du fysiskt aktiv får du bättre förutsättningar för läkning och minskar komplikationsriskerna. Även näringsriktig kost och goda matvanor påverkar sårläkningen positivt.

För att få mer information och råd gällande dina levnadsvanor kontakta din vårdcentral eller hälsoenheten.

Efter en fotledsfraktur är risken stor att fot och tår svullnar. Detta gäller i ännu högre grad efter operation. Om svullnaden tillåts kvarstå resulterar detta i stelhet och smärta. För att få bort svullnaden är det viktigt att hålla benet högt så ofta det är möjligt och så länge foten är svullen. Dessutom bör du röra tårna för att öka cirkulationen och transportera bort svullnadsvätskan.

Under behandlingstiden ska du kontakta ortopedimottagningen om:

 • gipset eller bandaget skaver eller trycker
 • tårna är kraftigt svullna och blanka
 • känsel inom något område av foten försvinner.

Träningsprogram med gips

 1. Ligg ner på rygg. Spänn lårmuskeln och sträck knäet. Ha eventuellt en rulle under knäet. Håll tre sekunder. Sänk sakta ner igen. Upprepa tio gånger.
  Bild på ben som gör övning 1
 2. Spänn lårmuskeln och håll knäet sträckt. Lyft cirka 30 centimeter från underlaget. Lyft och sänk benet långsamt. Upprepa tio gånger.
  Bild på ben som gör övning 2
 3. Ligg med benet rakt. Böj i höft och knä. Sträck ut benet igen. Upprepa tio gånger.
  Bild på ben som gör övning 3
 4. Ligg på sidan. Vinkla hälen uppåt. Lyft det gipsade benet. Upprepa tio gånger.
  Bild på ben som gör övning 4
 5. Sitt på en stol. Spänn lårmuskeln och sträck knäet. Upprepa tio gånger.
  Bild på ben som gör övning 5
 6. Stå, med stöd om det behövs. För det gipsade benet rakt ut åt sidan, tårna ska peka rakt fram. Håll kroppen rak. Upprepa tio gånger.
  Bild på ben som gör övning 6

Efter gipset har tagits av 

Foten får nu som regel belastas fullt men ofta krävs fortfarande ett visst stöd av gånghjälpmedel eftersom foten är svullen, stel och det kan smärta vid belastning.

Fokusera på att försöka gå med ett normalt gångmönster – börja steget med att sätta i hälen, lägg över tyngden på hela foten, för att sedan skjuta ifrån med främre delen av foten. Försök ta lika långa steg med båda fötterna. När du kan gå utan att halta behöver du inte använda gånghjälpmedel längre.

Använd stödstrumpa dagtid om svullnaden är påtaglig.

När gipset är borttaget får du allmänna råd och ett träningsprogram från ortopedimottagningens fysioterapeut. Detta är i första hand för att träna din fotledsrörlighet.

Den fortsatta rehabiliteringen sker sedan hos fysioterapeut på vårdcentral eller privat klinik och då tränas även muskelstyrka, koordination och balans. Boka gärna tid för detta så fort som möjligt så att behandlingen kan påbörjas veckan efter gipset har tagit bort.

Eftersom det finns olika svåra fotledsfrakturer kan rehabiliteringstid och det slutliga resultatet variera.

Efter cirka tolv veckor brukar en klar förbättring ha skett men det kan ta upp till ett år eller mer innan den slutliga funktionen uppnåtts och svullnaden försvunnit.

Träningsprogram efter gipset tagits av

 1. Kraftiga fottramp upp och ner. Upprepa minst tio gånger.
  Bild på fötter som gör övning 1
 2. Vinkla fötterna inåt, fotsulorna mot varandra. Vinkla därefter fötterna utåt, fotsulorna bort från varandra. Håll knäna stilla. Upprepa minst tio gånger.
  Bild på fötter som gör övning 2
 3. För foten framåt och bakåt så långt du kan med hela fotsulan mot en handduk på golvet. Tår och knä ska peka rakt fram. Upprepa minst tio gånger.
  Bild på ben som gör övning 3
 4. Sittande tåhävningar med framfoten i golvet. Upprepa minst tio gånger.
  Bild på ben som gör övning 4

Vid frågor kontakta din ortopedimottagning:

Ortopedimottagning Lund

Ortopedimottagning Malmö

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.