De Quervains syndrom, operation

De Quervains syndrom beror på en inflammation i en senskida i handleden och leder till smärta på den sida där tummen sitter. Sjukdomen kan gå över av sig själv vid vila, men ibland krävs det en operation för att du ska bli frisk.

Hur lång tid tar det?

Operationen tar cirka 30 minuter.

Före

Inskrivning sker på mottagningen, vid tidpunkt som framgår av kallelsebrevet. I samma brev får du information om eventuella förberedande undersökningar såsom röntgen och EKG.

Veckan före operationen ska du undvika inflammationsdämpande mediciner. I övrigt ska du fortsätta att ta dina ordinarie mediciner.

På grund av infektionsrisken får det inte finnas sår på den hand som ska opereras. Förkylning och andra sjukdomar kan också vara ett hinder.

Inför en handoperation måste man i allmänhet vara fastande. Information om vad som krävs i just ditt fall lämnas av narkosläkare och personal.

Under

Ingreppet görs i de flesta fall med lokalbedövning och du har möjlighet att samtala med personalen under tiden. Du kan däremot inte se själva operationsområdet, eftersom armen är inklädd och avskärmad med ett skynke.

Du har också möjlighet att låna en musikspelare med hörlurar.

Själva ingreppet går till så att vi gör ett två-tre centimeter långt tvärsnitt över den ömmande senskidan och öppnar den på längden så att den vidgas och får bättre plats.

Efter

Det är inte lämpligt att köra bil eller annat fordon efter en handoperation.

För att motverka svullnad håll handen i högläge. Vid dusch rekommenderas dubbla fryspåsar/plastpåsar fastsatta med tejp.

Ofta har inte besvären gått över helt när stygnen tas efter 10-14 dagar utan det brukar ta ytterligare någon månad eller två.

Sjukskrivningstiden är oftast tre till fyra veckor.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.