Datortomografi

Datortomografi eller skiktröntgen är en form av röntgen som tar mycket detaljerade bilder av kroppens organ. På så sätt är det enklare att upptäcka sjukdomar och skador i exempelvis huvudet, bröstkorgen eller magen.

Bildtagningen tar oftast inte mer än ett par minuter. För vissa kroppsdelar eller om det behövs särskilda förberedelser kan det ta längre tid.

I din kallelse kan du läsa om du behöver förbereda dig på något särskilt sätt. Oftast beror det på vilken del av kroppen som ska undersökas.

Om du är gravid ska du kontakta personalen på röntgenavdelningen innan undersökningen.

När du ska undersökas får du ligga på en brits som förs genom en ringformad öppning på datortomografen.

Beroende på vilken del av kroppen som ska röntgas kan du behöva ligga eller andas på ett särskilt sätt. Ibland får du även en spruta med ett kontrastmedel som gör att bilderna blir tydligare.

Det är viktigt att du ligger helt stilla när vi tar bilderna, annars kan de bli oskarpa och vi behöver då eventuellt göra om delar undersökningen.

Eftersom datortomografen är öppen åt båda håll är det väldigt få som känner någon cellskräck under bildtagningen.

Resultatet från undersökningen skickas till läkaren som remitterat dig till oss.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter