Blodtrycksmätning i benen

Syftet med undersökningen är att kartlägga blodcirkulationen i benen. Blodtrycket i en arm mäts samtidigt som trycket i tår eller anklar. I vissa fall får du även göra ett gångprov innan blodtrycket mäts på nytt.

Undersökningen tar drygt en timme.

Du får inte röka, snusa eller ta något annat med nikotin minst två timmar före undersökningen.

Du ligger ner under undersökningen. Vi mäter med hjälp av blodtrycksmanschetter blodtrycket i stortårna och anklarna. Dessa blodtryck jämförs med blodtrycket i armarna.

I vissa fall kompletteras undersökningen med ett gångprov, då du får gå på en rullande matta med svag uppåtlutning under några minuter. Därefter mäts blodtryck i arm och anklar igen.

Mätningen gör inte ont men det kan spänna, precis som när man tar ett vanligt blodtryck.

Vi skickar resultatet till den läkare som remitterat dig till undersökningen.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.