Axelprotes − operation

Vid en axelledsoperation med protes ersätts den slitna leden i axeln med en protes av en ledkula i metall och ibland även en ledskål i plast. Operationen görs för att minska smärtorna från axelleden och förbättra rörligheten.

Förväntad vårdtid på avdelningen är 2–3 dygn, men kan variera.

Levnadsvanor

I väntan på operation är det bra om du försöker förbättra din hälsa genom fysisk aktivitet. Du bör även avstår helt från tobak i samband med operationen. Vi rekommenderar ett uppehåll 6–8 veckor före operationen samt 6 veckor efter. 

Läs mer om levnadsvanor i samband med operation i Skåne (1177.se)

Kontakt med fysioterapeut och arbetsterapeut

Vi rekommenderar att du redan före operationen etablerar kontakt med fysioterapeut i primärvården då du kommer att behöva hjälp med axelspecifik träning såväl före som efter operationen.

Efter sjukhusvistelsen kan du komma att behöva hjälp med exempelvis ditt axellås, din personliga hygien, inköp och städning. Har du ingen som kan hjälpa dig med detta, kan du få hjälp av hemtjänst i kommunen. Du kommer inför operationen att bli kontaktad av en arbetsterapeut som ger dig mer information.

Undersökningar inför operation

Inför operationen kan du behöva göra vissa förberedande undersökningar. Remiss för provtagning och eventuellt EKG skickas i så fall hem till dig. Detta görs cirka en vecka innan du kommer för inskrivningssamtal.

Är du reumatiker kan du också behöva göra en röntgenundersökning av halsryggen.

Inskrivningssamtal

Du kommer att kallas till ortopedimottagningen för inskrivningssamtal.
Här kommer du även att träffa en fysioterapeut och eventuellt en arbetsterapeut.

Du kommer också att bli kallad till narkosbedömning för att träffa en narkosläkare som i samråd med dig beslutar vilken typ av narkos eller bedövning som är lämplig. Besöket tar cirka två timmar. 

Om du tar blodförtunnande läkemedel exempelvis Waran, ska du sluta med det ett antal dagar före operationsdagen, för att minska risken för blödning i samband med operationen. Detaljerad information får du vid inskrivningssamtalet och narkosbedömningen.

Ta med en lista över dina läkemedel till detta besök!

Dagen före operation

Inför operationen ska du duscha och tvätta dig med desinficerande tvål totalt 3 gånger för att minska risken för infektion. Tvålsvamparna får du från ortopedimottagningen.

Det är viktigt att avlägsna smink, nagellack eller kropps-smycken. Kontaktlinser ska också tas ut före operationen. Tänk på att inte raka bort kroppsbehåring, då det finns risk för att få små sår i huden.

Eventuellt kommer du att läggas in på vårdavdelningen dagen före operationen. Du duschar 2 gånger hemma och sista gången på avdelningen.

Du har kostnadsfri internetåtkomst till dina mobila enheter (mobiltelefon, läsplatta, bärbardator) under din vistelse. Mer information finns i en pärm på vårdavdelningen. På grund av sekretess är det inte tillåtet att spela in samtal, filma eller fotografera.

Ta med dig bekväma och rymliga kläder, då förbandet tar plats. Kläder som kan öppnas framtill är lättast att använda.

Du bör även ta med:

 • ID
 • Aktuell läkemedelslista
 • Inhalationer och eventuella läkemedel
 • Toalettartiklar
 • Stadiga skor

Kan du vara bärare av resistenta bakterier?

Resistenta bakterier, som MRSA (methicillin resistent staphylococcus aureus), är ovanliga i Sverige, men i vissa länder är de vanligt förekommande, särskilt inom sjukvården. Man kan vara bärare av resistenta bakterier utan att ha några symptom. Kontakta därför våra operationsplanerare om något av nedanstående stämmer in på dig:

 • Har erhållit sjukvård utanför Norden under de senaste sex månaderna.
 • Har vistats i Asien, Afrika, Mellanöstern, Syd- och Centralamerika under mer än två sammanhängande månader eller har ett sår eller hudinfektion som uppstått under resa i dessa områden, oavsett hur lång den var.
 • Bor eller har bott på asylboende.
 • Har eller har haft nära kontakt med känd MRSA-bärare, exempelvis person i hushållet.
 • Arbetar eller har arbetat med djurbesättningar med konstaterad MRSA.

Väl på avdelningen blir du visad till ditt rum och sjuksköterskan kommer att ha ett inskrivningssamtal med dig. Ibland tas kompletterande prover.

Operationsdagen

På operationsdagen fastar du från midnatt. Det gäller även snus, rökning och tuggummi. Eventuell morgonmedicin får lov att sväljas med lite vatten. Ansvarig sjuksköterska meddelar vilken medicin du får ta denna morgon.

När det är dags för operation transporteras du liggandes i sängen till operationsavdelningen. Där blir du mottagen av narkospersonal som tar hand om dig under operationen.

Efter operationen kommer du att ligga på uppvakningsavdelningen några timmar tills ditt tillstånd är stabilt och smärtan är under kontroll.

Smärtstillande kommer att ges kontinuerligt under hela vårdtillfället.

När du kommer tillbaka till avdelningen kan du försiktigt få börja dricka och sedan äta.

Fysioterapi

Under de första 4–6 veckorna kommer du att ha ett axellås, en slags linda som håller axeln och armen stilla. Det innebär att du kommer att ha en begränsad rörlighet under denna tid. Fysioterapeuten på vårdavdelningen kommer att informera dig om hur axellåset fungerar samt vilka övningar du ska genomföra efter operationen. Du kommer få ett skriftligt träningsprogram med övningar som du ska göra i hemmet samt med din fysioterapeut i primärvården.

Utskrivning

Inför hemgång kommer sjuksköterskan att informera dig om sårvård av operationssåret samt skicka med dig en remiss för borttagning av stygn som görs på din vårdcentral cirka 2 veckor efter operationen.

Läkaren skriver ett elektroniskt recept på smärtstillande tabletter som kan hämtas ut på vilket apotek som helst. Eventuella intyg skrivs också av läkaren. Om du inte hinner få detta medan du är inneliggande på avdelningen kommer det att skickas hem till dig. 

Om du behöver hjälp att hämta ut recept, så kan du via apoteket ordna en fullmakt till en anhörig. Din anhöriga kan sedan med hjälp av fullmakten hämta ut läkemedel till dig efter operationen.

Om någon av följande biverkningar skulle uppstå inom 7 dagar efter utskrivning, var god kontakta avdelningen:

 • Feber
 • Rodnad
 • Ökat läckage från såret
 • Ökad svullnad
 • Nedsatt känsel

Du kommer att kallas för återbesök till läkare och fysioterapeut på ortopedimottagningen 6–8 veckor efter operationen där man kommer att undersöka axelns funktion och läkningsprocess. Innan detta besök ska du vara igång med träningen hos din fysioterapeut i primärvården.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.