Axelfraktur − behandling och rehabilitering

En axelfraktur innebär att överarmsbenet brutits strax under axelledskulan. Skadan uppstår oftast vid fall direkt mot axeln. Med hjälp av rätt avlastning och träning läker de flesta axelfrakturer av sig själv men ibland behövs operation.

Läkningen tar cirka 2 till 3 månader. Fysioterapi kan behövas upp till 6 månader. 

Läkaren tar beslut om behandling efter att ha granskat röntgenbilderna. De flesta axelfrakturer läker av sig själva med hjälp av ett så kallat axellås eller en slynga som skapar förutsättningar för att frakturen ska läka. I andra fall krävs operation. 

Axellås eller slynga

För att minska smärta och för att underlätta den tidiga läkningen ska armen till en början avlastas i ett axellås eller i en slynga som provas ut på akutmottagningen. Axellåset eller slyngan ska bäras så länge läkaren ordinerat detta. Tiden kan variera beroende på skadan men omfattar oftast en till sex veckor, och bör avvecklas i samråd med fysioterapeut eller läkare.

Träning

Direkt efter skadan är risken för svullnad av arm och hand stor. Under den tid du bär axellåset eller slyngan ska du träna aktiva hand- och armbågsrörelser för att motverka stelhet samt minska svullnad i arm och hand.

Utför handpump varje vaken timme, 10 repetitioner. Utför armbågsrörelser 3-5 gånger per dag, 10 repetitioner.

Frakturläkningen pågår under 6–8 veckor. Under denna tid avtar smärtan
successivt och det blir lättare att röra armen.

I vissa fall behövs en ny röntgenundersökning efter cirka en vecka efter skadan, för att kontrollera frakturläge.

Levnadsvanor

Dina levnadsvanor påverkar frakturläkningen. Tänk på:

  • att rökning ger försämrad sår-och frakturläkning. Rökning påskyndar
    nedbrytning av skelettet och ger därför ökad frakturrisk.

  • att hög alkoholkonsumtion ökar risken för fallolyckor och frakturer.

  • att vara fysiskt aktiv ger bättre förutsättningar för läkning och minskar komplikationsrisken.

Beroende på skadans sort sker uppföljning efter 1–2 veckor hos läkare på ortopedimottagningen eller hos fysioterapeut på din vårdcentral.

Hur länge du ska bära axellåset/slyngan får du besked om på akutmottagningen eller vid ett eventuellt återbesök på ortopedimottagningen.

Frakturen ger alltid upphov till blödning vilket yttrar sig genom blåmärken
kring överarm och armbåge. Denna blödning kan stanna kvar en längre tid
men försvinner efter hand.

Ta kontakt med fysioterapeut på din vårdcentral som hjälper dig med din rehabilitering. Träning av axeln påbörjas vanligtvis i samband med att axellåset/slyngan avvecklas.

Hemövningarna ska utföras dagligen då dessa är viktiga för att du ska få igång axelfunktionen. I samband med avveckling av axellåset/slyngan får du börja använda armen i lättare vardagssituationer med arm framför mage.

Under de första månaderna sker en successiv förbättring av armfunktionen och det blir allt lättare med påklädning och att sköta sin personliga hygien. Det kan dock ta lång tid att återfå styrkan och rörligheten i axeln, exempelvis förmåga att arbeta med armen ovan axelnivå.

Vi rekommenderar att du fortsätter med kontinuerlig träning under ledning av fysioterapeut under cirka 6 månader. Det är vanligt med viss kvarstående rörelsebegränsning efter skadan.

Ytterligare återbesök på ortopedimottagningen sker efter behov.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter