Ablation

Ablation är en behandlingsmetod mot olika typer av hjärtklappning som enbart används när behandling med läkemedel inte fungerar. Under ingreppet blockeras de elektriska signalerna som orsakar besvären.

De flesta ablationer tar två till fyra timmar, men behandlingstiden kan även bli längre. Oftast får du stanna på sjukhuset till nästa dag.

Oftast får du komma till sjukhuset dagen före behandlingen, och får då lämna blodprov och göra diverse undersökningar. Om du däremot ska behandlas över dagen, så måste du själv lämna ett blodprov på vårdcentralen i förväg. Om du tar blodförtunnande medicin med substansen warfarin, så måste dina värden kontrolleras dagen före behandlingen.

På kvällen ska du raka bort eventuell behåring i båda ljumskarna, bröstkorgen och ryggen. Du ska duscha med bakteriedödande tvättsvampar både på kvällen och på morgonen före behandlingen.

Från klockan 02.00 på behandlingsdagen får du inte äta eller dricka något. Undantaget är vatten och annan genomskinlig dryck, det vill säga dryck som går att se igenom, som kaffe och te utan mjölk. Genomskinliga drycker kan du dricka fram till klockan 04.00.

Först får du elektroder och annan medicinsk utrustning som fästs på kroppen. Du får även en venkateter, en nål med tunn plastslang, som du kan få läkemedel genom.

Du får lokalbedövning i ljumsken och sedan för läkaren in tunna sladdar, som kallas behandlingskatetrar, genom ett blodkärl. De placeras rätt i hjärtat med hjälp av röntgenbilder och navigationssystem. Med värme eller kyla genom katetrarna behandlar läkaren det område som orsakar hjärtklappningen, så att hjärtats elektriska signaler blockeras eller leds en annan väg.

Ofta måste vi undersöka din hjärtklappning närmare för att kunna behandla den rätt. Vi gör därför mätningar och ger elektriska impulser till hjärtat, ibland i flera omgångar under behandlingen. Detta kan kännas lite obehagligt och i vissa fall kan ingreppet göra ont.

Efter behandlingen får du äta och dricka när du känner dig redo. Du ska dock alltid ligga till sängs de första timmarna, för att undvika blödning från stickstället i ljumsken. Oftast får du direkt efter behandlingen komma till vårdavdelningen, där du stannar över natten.

I vissa fall kan du lämna sjukhuset samma dag, men först efter flera timmars övervakning där vi noga kontrollerar att du mår bra. Du ska inte köra bil direkt efter behandlingen, och första natten hemma rekommenderar vi att du har en närstående hos dig om du skulle behöva hjälp.

De flesta kan börja arbeta en till två dagar efter behandlingen. Om du har tyngre fysiskt arbete kan du själv sjukskriva dig i upp till en vecka. Det är mycket ovanligt med längre sjukskrivning än så.

Om du har behandlats för exempelvis förmaksflimmer kommer du att kallas till uppföljning hos den hjärtläkare som remitterade dig till behandlingen, efter tre till sex månader. Vid flera andra typer av ablationer krävs ingen ytterligare uppföljning hos läkare efter behandlingen.

Kvalitetsregister

Registrering i kvalitetsregister

Du som ska behandlas med ablation kommer automatiskt att bli registrerad i det nationella kvalitetsregistret för kateterablation.

Huvudsyftet med registret är att utveckla kvaliteten på vården genom att jämföra vården mellan olika vårdgivare runt om i landet. Resultaten kan även användas för forskning. Kvalitetsregistren bidrar till ny kunskap om vad som är bäst behandling och ju fler patienter som finns med desto säkrare blir resultaten. Det som registreras är bland annat uppgifter om din utredning, diagnos, behandling och provresultat.

Deltagande i kvalitetsregister

Deltagandet är helt frivilligt och påverkar inte den vård du får. Du kan meddela vårdpersonalen på mottagningen om du inte vill att vi ska registrera dina uppgifter.

Mer om registrering av personuppgifter i nationellt kvalitetsregister för ablation

Frågor och svar om ablation

Hur ser väntetiderna ut?

På grund av covid-pandemin har våra väntetider ökat. Väntetiden är för närvarande minst sex månader. Till enklare ablationer är väntetiden oftast något kortare, men individuella variationer förekommer.

Vad händer med min köplats om datumet i kallelsen inte passar?

Om du tackar nej till din behandlingstid så förlorar du din köplats och får en ny kallelse längre fram. För att undvika detta kan du kontakta oss redan när du fått besked om att du står på väntelistan. Om du i förväg meddelar vilka datum du inte är tillgänglig, så ökar chansen att du får en tid som passar direkt.

Kan man verkligen vara vaken under ablationen? Jag skulle vilja ha narkos!

Nästan alla våra patienter är vakna under behandlingen. Det är en stor fördel att vi kan prata med varandra under ingreppets gång. Narkos innebär alltid medicinska risker och därför vill vi undvika det. Du kan dock få både lugnande och smärtlindrande medicin under behandlingen, och det finns alltid en sjuksköterska vid din sida.

Gör det ont?

Behandlingen kan upplevas väldigt olika. Du får lokalbedövning i ljumsken innan vi sticker och lägger in katetrarna. Du har ingen känsel på insidan av blodkärlen, men behandlingen kan ändå kännas obehaglig. Om det gör ont kan du få smärtlindring under ablationens gång, men vid kortare behandlingar brukar detta inte behövas.

Måste jag ligga plant på rygg under ablationen?

Ja, det är viktigt att rygg och bröstkorg ligger plant och stilla under behandlingen. Britsen som du ligger på är helt plan, men det går att lägga någon extra kudde för huvud och nacke.

Vad händer om jag behöver hosta eller blir kissnödig under behandlingen?

Att hosta är inga problem. Om du behöver kissa så hjälper vi dig med bäcken eller flaska. I vissa fall kan du få en så kallad urinkateter, en slang från urinblåsan till en påse. Den sätts då in redan på vårdavdelningen.

Jag har mens, spelar det någon roll?

Nej, att du har mens har ingen betydelse för behandlingen.

Går det att lyssna på musik från mobilen under behandlingen?

Du kan inte ha med dig mobiltelefonen under behandlingen på grund av magnetisk utrustning i salen. Vi kan däremot spela musik från en uppkopplad dator om du önskar det.

Jag är opererad för ljumskbråck eller höftplastik. Kan jag göra denna behandling ändå?

Ja, det går bra. Vid en ablation sticks behandlingskatetrarna in genom ett blodkärl, som är lättast att nå just i ljumskarna. Detta påverkas inte av tidigare operationer i samma del av kroppen.

När får jag duscha efteråt?

Det går bra att duscha på kvällen, samma dag som du abladerats.

Ska förbandet i ljumsken bytas?

Nej, det behövs inte. Närmast huden sitter smal kirurgisk tejp, och utanpå detta ett ytterförband som andas och går att duscha med. Efter något dygn kan du själv ta bort förbandet.

Är det vanligt att man känner extraslag eller hjärtklappning efteråt?

Ja, efter vissa ablationer kan det bli lite oroligt i hjärtat under läkningsprocessen. Ibland kan du till och med uppleva mer hjärtklappningsbesvär än före ablationen under en tid, innan det blir bättre. Det kan hända att du känner av extraslaget som tidigare triggade hjärtklappningen, även om det efter behandlingen inte kommer någon hjärtklappning.

Kan jag resa på semester efter en ablation?

Ja, det går bra att resa. Du bör dock inte bära tunga resväskor eller anstränga dig under den första veckan, eftersom du riskerar att få en blödning från stickstället i ljumsken.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter