Strålningsfysik

Strålningsfysik är en specialitet som svarar för strålskydd, medicinskteknisk säkerhet, expertis och service inom distriktets verksamhet med såväl joniserande som icke-joniserande strålning inkluderande radioaktiva ämnen.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?