Smärtrehabilitering

Smärtrehabilitering i Lund ger bedömning, utredning och rehabilitering av personer med långvarig komplex icke malign smärta.

Smärtrehabilitering i Lund erbjuder interdisciplinär och enligt CARF* internationellt ackrediterad bedömning, utredning och rehabilitering av personer med långvarig komplex icke malign smärta.

Här finns dels en smärtrehabmottagning med teamutredning, fysioterapiprogram i öppenvård och olika smärtrehabiliteringsprogram med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT).

Knuten till verksamheten finns sedan 2010 ett kunskapscentrum med uppdrag att utbilda personal samt utveckla behandlingsstrategier för patienter med långvarig icke malign smärta samt smärta efter nackskador.

Kunskapscentrum smärta

Till verksamheten tillhör också en telefonrådgivning för nackskadefrågor.

Vi är anslutna till Nationella Registret över Smärtrehabilitering - NRS för att följa upp och förbättra verksamheten. Sektionschefen för Smärtrehabilitering är registerhållare.

Ackreditering

CARF-ackrediteringInom verksamheten finns två internationellt ackrediterade rehabiliteringsprogram – fysioterapiprogrammet och smärthanteringsprogram bas och intensivt. Organisationen CARF (*Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities, USA) arbetar med kvalitetsgranskning av vård och omsorg i hela världen. Vår nuvarande ackrediteringsperiod är 2021-2024.

År 2020 genomförde Smärtrehabilitering i Lund 902 utredningar. Av dessa gjordes 621 utredningar i team med läkare, fysioterapeut och psykolog.

Resultat från fysioterapiprogrammet:

Smärtrehabilitering fysioterapiprogram (vardgivare.skane.se)

Resultat baserat på vårt kvalitetsregister (NRS) visar att:

 • 73 procent av patienterna som genomgick teamutredning remitterades till enheten från Primärvården. 12 procent remitterades från sjukhuset.
 • Av deltagarna som fullföljt rehabiliteringsprogram var 87 procent kvinnor och 13 procent män.
 • Andel kvinnor som enbart utreds eller hade enstaka återbesök var 71 procent
 • Andel män som enbart utreds eller hade enstaka återbesök var 29 procent
 • Andel patienter som p.g.a. smärta träffat läkare vid 4 eller fler tillfällen under året innan besök på vår enhet var 67 procent
 • Medelålder för de som fullföljde något av våra rehabiliteringsprogram var 44 år.

Av de som avslutade rehabilitering år 2020 hade:

 • 38 procent fibromyalgi
 • 12 procent nackrelaterad smärta
 • 17 procent långvarig smärta
 • 5 procent ländryggssmärta
 • 28 procent andra smärtrelaterade diagnoser

Resultat vid avslut av rehabilitering 2020:

 • 85 procent uppger att deras sätt att hantera livet har förbättrats efter rehabilitering
 • 44 procent uppger att deras smärtupplevelse har minskat efter rehabilitering
 • 69 procent uppger mindre eller ingen oro/ängslan efter rehabilitering
 • 69 procent uppger mindre eller ingen nedstämdhet efter rehabilitering

Patienttillfredsställelse

Andel som uppger att de:

 • Varit mycket nöjd med personalens bemötande 88 procent
 • Varit mycket nöjd med eget inflytande i planeringen av sin rehabilitering 63 procent
 • Tyckte att rehabteamet samarbetade mycket bra 78 procent

Resultat ett år efter avslut av rehabilitering (2019), i jämförelse med den tidpunkt de kom i kontakt med enheten:

 • 81 procent uppger att deras förmåga att hantera sin livssituation har förbättrats
 • 52 procent uppger att deras smärtupplevelse har minskat
 • 27 procent uppger att den fysiska funktionen har förbättrats
 • 29 procent uppger att de haft 4 eller fler läkarbesök året efter rehabilitering 
 • 28 procent uppger mindre oro/ängslan
 • 38 procent uppger mindre nedstämdhet

Fullständig rapport kan du läsa här:

Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS)

Forskning

Forskningen vid Sus

Utbildning

Vi erbjuder verksamhetsförlagd utbildning för studenter från olika vårdutbildningsprogram för till exempel arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och läkare.

Hos oss har vi kontinuerligt ST-läkare under utbildning.

Vi erbjuder också praktik för socionomkandidater från Socialhögskolan vid Lunds Universitet och till psykologkandidater från Institutionen för psykologi vid Lunds Universitet.

Vi kan erbjuda utbildning inom smärtrehabilitering med inriktning mot rehabiliteringsprocessen, klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, rehabiliteringsplaner, teamarbete och utvärdering samt med tillämpning från olika diagnosgrupper.

Jobba hos oss

Vill du arbeta med och utveckla smärtutredning, behandling och rehabilitering av vuxna och barn eller ungdomar med långvarig smärta?

Specialiserad smärtrehabilitering är en internationellt ackrediterad verksamhet som arbetar i interdisciplinära team. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår rehabilitering enligt evidens. 

I verksamheten ingår kunskapscentrum för långvarig smärta och smärta efter nacktrauma. 

Flera av våra medarbetare ingår i olika forskargrupper och driver egen forskning. I verksamheten finns det sedan flera år det nationella registret för smärtrehabilitering (NRS). 

Är du intresserad av några av alla dessa uppdrag som ingår i vårt verksamhetsområde? Vi välkomnar dig och ditt intresse och du får gärna höra av dig.

Vi vill ta tillvara och utveckla kompetens som finns inom alla professioner vill aktivt forma en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. 

Alla nya medarbetare hos oss får en noggrann introduktion och en personlig handledare.

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter