Resultat 2019 – Spinalskaderehabilitering

Under 2019 mötte vi här på Spinalskadeenheten 370 personer med ryggmärgsskada I slutenvård rehabiliterades 43 personer som nyligen skadats eller insjuknat med en ryggmärgsskada. Dessutom mötte vi personer som levt med sin ryggmärgsskada ett tag och kommit in för specifika åtgärder under en så kallad sekundär rehabiliteringsperiod 24 personer i slutenvården och 20 personer i öppenvården. Vi mötte även många på vår mottagning och i vår uppföljningsverksamhet.

Här hittar du en beskrivning av patientgruppen vi mött under det senaste året. Med denna vill vi att du som patient, anhörig eller annan intressent ska få en snabb inblick i vår verksamhet.

Snabbfakta

 • I genomsnitt var vårdtiden för nyligen skadade/insjuknade 55 dygn.
 • Medelvårdtiden för så kallad sekundär rehabilitering var 19 dygn i slutenvård.
 • I öppenvård hade en person i genomsnitt 12 rehabiliteringsdagar (variation 3 till 23 dagar) under en total tid på i genomsnitt en knapp månad.

Hjälpbehov vid utskrivning, efter rehabperiod som nyskadad

 • Hem till bostaden klarar sin personliga vård utan hjälp av anhörig eller hemtjänst - 37 procent
 • Hem till bostaden med hjälp i personlig vård av anhörig eller hemtjänst - 40 procent
 • Skrivs ut till särskilt boende inkl. korttidsboende - 12 procent
 • Fortsatt rehabilitering på annan rehabavdelning - 7 procent
 • Rehabiliteringen avbruten av medicinska skäl - 1 procent


Patienttillfredsställelse 2019

Andel ”Mycket nöjd” och ”Nöjd” med:

 • Rehabiliteringen - 100 procent
 • Eget inflytande över rehabiliteringen inkl. rehabplanen - 100 procent
 • Information om sin sjukdom - 87 procent

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?