Resultat 2019 – Hjärnskaderehabilitering i slutenvård och öppenvård

Under 2019 träffade vi totalt 267 patienter med hjärnskada, för behandling, bedömning eller annan handläggning. Här vill vi ge dig som patient, anhörig eller annan intressent en snabb översikt över resultatet för vår verksamhet.

Hjärnskaderehabilitering, slutenvård

I slutenvården rehabiliterades 50 personer som nyligen skadats eller insjuknat med en hjärnskada. För dessa gjorde vi en bedömning/utredning av rehabiliteringsbehovet, och inledde rehabilitering mot ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Snabbfakta

 • För en person i rehabilitering i slutenvården var vårdtiden i genomsnitt 60 dygn (variation 11-116 dygn).
 • Medelåldern för dem som rehabiliterades var 48 år – den yngsta 21 år, den äldsta 78 år.
 • 30 procent av patienterna var kvinnor – 70 procent var män.

Orsak till rehabiliteringsbehov

 • Slag mot huvudet (traumatisk skallskada) - 30 procent
 • Blödning mellan hjärnhinnorna (subarachnoidalblödning) - 4 procent
 • Blodpropp eller blödning i hjärnan (stroke) - 30 procent
 • Tillfällig syrebrist i hjärnan (anoxisk hjärnskada) - 10 procent
 • Infektion/inflammation - 2 procent
 • Annan orsak - 22 procent

Hjälpbehov efter rehabiliteringen

 • Utskrivna till bostaden, klarar sin personliga vård utan hjälp av anhörig eller hemtjänst - 44 procent
 • Utskrivna till bostaden med hjälp i personlig vård av anhörig eller hemtjänst - 28 procent
 • Utskrivna till annat boende - 16 procent
 • Fortsatt rehabilitering på annan rehabavdelning - 2 procent
 • Annat alternativ - 10 procent

Patienttillfredsställelse

Andel som är nöjda eller mycket nöjda med...

 • Rehabiliteringen - 94 procent
 • Eget inflytande över rehabiliteringen, inklusive sin rehabplan - 97 procent
 • Information om sin sjukdom - 88 procent

Hjärnskaderehabilitering, öppenvård

I öppenvården rehabiliterades 57 personer som skadats eller insjuknat med en hjärnskada. För dessa gjorde vi en bedömning/utredning av rehabiliteringsbehovet, och vid behov inleddes rehabilitering mot ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Snabbfakta

 • För en person som kommer för rehabilitering är medeltalet 11 behandlingsdagar.
 • Medelåldern för dem som rehabiliterades var 43 år – den yngsta 20 år, den äldsta 65 år
 • 68 procent av patienterna var kvinnor – 32 procent var män.

Hjälpbehov efter rehabiliteringen

 • Utskrivna till bostaden, klarar sin personliga vård utan hjälp av anhörig eller hemtjänst - 88 procent
 • Utskrivna till bostaden med hjälp i personlig vård av anhörig eller hemtjänst - 11 procent
 • Avbruten rehab - 0 procent

Patienttillfredsställelse

Andel som är nöjda eller mycket nöjda med...

 • Rehabiliteringen - 82 procent
 • Eget inflytande över rehabiliteringen, inklusive sin rehabplan - 77 procent
 • Information om sin sjukdom - 67 procent

 

 

 

 

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?