Resultat 2017 – Spinalskaderehabilitering

Under 2017 träffade vi totalt 258 patienter med ryggmärgsskada, för behandling, bedömning eller annan handläggning. Här vill vi ge dig som patient, anhörig eller annan intressent en snabb översikt över resultatet för vår verksamhet.

I slutenvården rehabiliterades 54 personer som nyligen skadats eller insjuknat med en ryggmärgsskada. Dessutom mötte vi 28 personer som levt med sin ryggmärgsskada ett tag och kommit in för specifika åtgärder eller uppträningsperiod.

Snabbfakta

 • Totalt rehabiliterades 82 personer i slutenvård.
 • I genomsnitt var vårdtiden för nyligen skadade/insjuknade 44 dygn (variation 1 till 131 dygn).
 • Medelvårdtiden för specifika åtgärder eller uppträningsperiod var 20 dygn (variation 3 till 51 dygn).
 • Medelåldern för dem som rehabiliterades var 51 år – den yngsta 17 år, den äldsta 82 år.
 • 33 procent var kvinnor – 67 procent var män.
 • I öppenvården rehabiliterades 23 personer, i genomsnitt var vårdtiden 28 rehabiliteringsdagar (variation 2 till 56 dagar).

Hjälpbehov efter rehabiliteringen för nyskadade

 • Utskrivna till bostaden, klarar sin personliga vård utan hjälp av anhörig eller hemtjänst - 50 %
 • Utskrivna till bostaden med hjälp i personlig vård av anhörig eller hemtjänst - 28 % 
 • Utskrivna till särskilt boende inkl korttidsboende - 6 % 
 • Fortsatt rehabilitering på annan rehabavdelning - 6 %
 • Rehabiliteringen avbruten av medicinska skäl - 1 %

Patienttillfredsställelse för nyskadade

Andel som är nöjda eller mycket nöjda med...

 • Samarbete med personalen - 97 %
 • Rehabiliteringen - 95 %
 • Eget inflytande över rehabiliteringen, inklusive sin rehabplan - 88 %
 • Information om sin sjukdom - 83 %

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter