Resultat 2017 – Specialiserad rehabilitering

Under året mötte vi på vår slutenvårdsenhet 76 personer som nyligen skadats eller insjuknat i stroke eller komplex skada/sjukdom, till exempel multitrauma, transplantation eller annat komplicerat sjukdomstillstånd. Målsättningen med rehabiliteringen är att höja självständigheten i dagligt liv och arbete samt ge ökad kunskap om sjukdomen och dess konsekvenser.

Här hittar du en beskrivning av patientgruppen vi mött under det senaste året. Med denna vill vi att du som patient, anhörig eller annan intressent ska få en snabb inblick i vår verksamhet.

Snabbfakta

 • I genomsnitt var vårdtiden på enheten 32 dygn (variation 9 – 67 dygn) för personer med stroke.
 • I genomsnitt var vårdtiden på enheten 33 dygn (variation 11-95 dygn) för personer med medicinskt komplexa tillstånd.
 • Medelåldern för dem som rehabiliterades var 53 år – den yngsta 21 år, den äldsta 82 år.
 • 29 % av patienterna var kvinnor – 71 procent var män.

Orsak till rehabiliteringsbehov

 • Stroke (blodpropp eller blödning i hjärnan) - 50 %
 • Amputation eller annat ortopediskt ingrepp - 9 %
 • Hjärt-, kärl- och lungsjukdom, inklusive transplantation - 9 %
 • Akut neurodiagnos, t ex Guillian Barré, polyneuropati - 12 %
 • Cancer sjukdom - 4 %
 • Övrigt - 16 %

Hjälpbehov vid rehabiliteringen, för personer med stroke

 • Utskrivna till bostaden, klarar sin personliga vård utan hjälp av anhörig eller hemtjänst - 67 %
 • Utskrivna till bostaden med hjälp i personlig vård av anhörig eller hemtjänst - 14 %
 • Utskrivna till annat boende - 9 %

Patienttillfredsställelse, all slutenvård

 • Samarbete med personalen - 100 %
 • Rehabiliteringen - 98 %
 • Eget inflytande över rehabiliteringen, inklusive sin rehabplan - 93 %
 • Information om sin sjukdom - 88 %

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter