Resultat 2017 – Hjärnskaderehabilitering i slutenvård

I slutenvården rehabiliterades 53 personer som nyligen skadats eller insjuknat med en hjärnskada. För dessa gjorde vi en bedömning/utredning av rehabiliteringsbehovet, och inledde rehabilitering mot ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Snabbfakta

 • För en person i rehabilitering i slutenvården var vårdtiden i genomsnitt 54 dygn (variation 8-154 dygn).
 • Medelåldern för dem som rehabiliterades var 48 år – den yngsta 20 år, den äldsta 76 år.
 • 28 procent av patienterna var kvinnor – 72 procent var män.

Orsakt till rehabiliteringsbehov

 • Slag mot huvudet (traumatisk skallskada) - 38 %
 • Blödning mellan hjärnhinnorna (subarachnoidalblödning) - 2 %
 • Blodpropp eller blödning i hjärnan (stroke) - 21 %
 • Tillfällig syrebrist i hjärnan (anoxisk hjärnskada) - 15 %
 • Infektion/inflammation - 4 %
 • Annan orsak - 21 %

Hjälpbehov efter rehabiliteringen

 • Utskrivna till bostaden, klarar sin personliga vård utan hjälp av anhörig eller hemtjänst - 49 %
 • Utskrivna till bostaden med hjälp i personlig vård av anhörig eller hemtjänst - 36 %
 • Utskrivna till annat boende - 6 %
 • Fortsatt rehabilitering på annan rehabavdelning - 4 %
 • Annat alternativ - 4 %

Patienttillfredsställelse

 • Samarbete med personalen - 95 %
 • Rehabiliteringen - 90 %
 • Eget inflytande över rehabiliteringen, inklusive sin rehabplan - 80 %
 • Information om sin sjukdom - 82 % 
Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.