Resultat 2017 – Hjärnskaderehabilitering i slutenvård

I slutenvården rehabiliterades 53 personer som nyligen skadats eller insjuknat med en hjärnskada. För dessa gjorde vi en bedömning/utredning av rehabiliteringsbehovet, och inledde rehabilitering mot ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Snabbfakta

 • För en person i rehabilitering i slutenvården var vårdtiden i genomsnitt 54 dygn (variation 8-154 dygn).
 • Medelåldern för dem som rehabiliterades var 48 år – den yngsta 20 år, den äldsta 76 år.
 • 28 procent av patienterna var kvinnor – 72 procent var män.

Orsak till rehabiliteringsbehov

 • Slag mot huvudet (traumatisk skallskada) - 38 %
 • Blödning mellan hjärnhinnorna (subarachnoidalblödning) - 2 %
 • Blodpropp eller blödning i hjärnan (stroke) - 21 %
 • Tillfällig syrebrist i hjärnan (anoxisk hjärnskada) - 15 %
 • Infektion/inflammation - 4 %
 • Annan orsak - 21 %

Hjälpbehov efter rehabiliteringen

 • Utskrivna till bostaden, klarar sin personliga vård utan hjälp av anhörig eller hemtjänst - 49 %
 • Utskrivna till bostaden med hjälp i personlig vård av anhörig eller hemtjänst - 36 %
 • Utskrivna till annat boende - 6 %
 • Fortsatt rehabilitering på annan rehabavdelning - 4 %
 • Annat alternativ - 4 %

Patienttillfredsställelse

 • Samarbete med personalen - 95 %
 • Rehabiliteringen - 90 %
 • Eget inflytande över rehabiliteringen, inklusive sin rehabplan - 80 %
 • Information om sin sjukdom - 82 % 

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter