Resultat 2017 – Hjärnskaderehabilitering i öppenvård

I öppenvården rehabiliterades 34 personer som skadats eller insjuknat med en hjärnskada. För dessa gjorde vi en bedömning/utredning av rehabiliteringsbehovet, och vid behov inleddes rehabilitering mot ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Snabbfakta

 • För en person i rehabilitering i öppenvården varierar vårdtiden från 7 till 89 dygn. 
 • För en person som kommer för bedömning/utredning i öppenvården, är antal behandlingsdagar 5 dygn (variation 4 - 8 dygn).
 • Medelåldern för dem som rehabiliterades var 39 år – den yngsta 27 år, den äldsta 62 år.
 • 56 procent av patienterna var kvinnor – 44 % var män.

Hjälpbehov efter rehabiliteringen

 • Utskrivna till bostaden, klarar sin personliga vård utan hjälp av anhörig eller hemtjänst - 78 %
 • Utskrivna till bostaden med hjälp i personlig vård av anhörig eller hemtjänst - 11 %
 • Annat alternativ - 11 %

Patienttillfredställelse

 • Samarbete med personalen - 100 %
 • Rehabiliteringen - 95 %
 • Eget inflytande över rehabiliteringen, inklusive sin rehabplan - 90 %
 • Information om sin sjukdom - 90 %
Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.