Resultat 2018 – Hjärnskaderehabilitering i öppenvård

I öppenvården rehabiliterades 56 personer som skadats eller insjuknat med en hjärnskada. För dessa gjorde vi en bedömning/utredning av rehabiliteringsbehovet, och vid behov inleddes rehabilitering mot ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Snabbfakta

  • Medelåldern för dem som rehabiliterades var 42 år – den yngsta 20 år, den äldsta 66 år.
  • 57 procent av patienterna var kvinnor – 43 procent var män.

Hjälpbehov efter rehabiliteringen

  • Utskrivna till bostaden, klarar sin personliga vård utan hjälp av anhörig eller hemtjänst - 82 procent
  • Utskrivna till bostaden med hjälp i personlig vård av anhörig eller hemtjänst - 14 procent
  • Avbruten rehabilitering - 2 procent 
  • Annat alternativ - 2 procent

Patienttillfredsställelse

  • Rehabiliteringen - 97 procent
  • Eget inflytande över rehabiliteringen, inklusive sin rehabplan - 97 procent 
  • Information om sin sjukdom - 100 procent

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter