Resultat 2017 – Hjärnskaderehabilitering i öppenvård

I öppenvården rehabiliterades 34 personer som skadats eller insjuknat med en hjärnskada. För dessa gjorde vi en bedömning/utredning av rehabiliteringsbehovet, och vid behov inleddes rehabilitering mot ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Snabbfakta

 • För en person i rehabilitering i öppenvården varierar vårdtiden från 7 till 89 dygn. 
 • För en person som kommer för bedömning/utredning i öppenvården, är antal behandlingsdagar 5 dygn (variation 4 - 8 dygn).
 • Medelåldern för dem som rehabiliterades var 39 år – den yngsta 27 år, den äldsta 62 år.
 • 56 procent av patienterna var kvinnor – 44 % var män.

Hjälpbehov efter rehabiliteringen

 • Utskrivna till bostaden, klarar sin personliga vård utan hjälp av anhörig eller hemtjänst - 78 %
 • Utskrivna till bostaden med hjälp i personlig vård av anhörig eller hemtjänst - 11 %
 • Annat alternativ - 11 %

Patienttillfredsställelse

 • Samarbete med personalen - 100 %
 • Rehabiliteringen - 95 %
 • Eget inflytande över rehabiliteringen, inklusive sin rehabplan - 90 %
 • Information om sin sjukdom - 90 %

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter