Ortopedi

Inom ortopedi vid Skånes universitetssjukhus arbetar cirka 500 medarbetare och vi är en av Sveriges största ortopediverksamheter. Varje år tar vi emot cirka 85 000 besök på våra mottagningar och har ungefär 6 700 inneliggande patienter.

Vi har ett betydande internationellt anseende vilket medlemskapet i organisationen ISOC (International Society of Orthopaedic Centers)styrker. ISOC är en sammanslutning av de 18 högst ansedda ortopedienheterna i världen och där ingår vi  som enda enhet i Skandinavien.

I Malmö bedriver vi Centrum för osteoporos- och frakturprevention där vi diagnostiserar och behandlar osteoporos (benskörhet). Utöver sjukvårdande behandling är Centrum för osteoporos och frakturprevention engagerad i kliniska läkemedelsstudier.

Forskning

Vår forskning är framstående på en mängd områden. I en fristående granskning av forskning vid Lunds universitet bedömdes ortopedin som outstanding/excellent.

Vi är en aktiv partner i Världshälsoorganisations WHOs ”Health Evidence Network” (HEN), ett nätverk som syftar till att sprida information till beslutsfattare angående väl utförda studier.

Health Evidence Network

Läs mer om forskning vid Skånes universitetssjukhus

Utbildning

Vi tar emot studenter från både läkar- och sjuksköterskeprogrammet. Ortopediverksamheten i Lund är en klinisk utbildningsenhet. Där handleder vi studerande och lärare från utbildningarna till arbetsterapeut, läkare, sjukgymnast och sjuksköterska i omhändertagande av patienter.

Student på Sus

Jobba hos oss

Vi välkomnar såväl nyutbildade som erfarna inom alla professioner. Vi jobbar för att minska smärta och återskapa rörligheten hos våra patienter, majoriteten blir helt återställda efter våra insatser och är mycket nöjda med vården. Detta gör vårt arbete roligt, utmanande och lärorikt för alla.
Vi erbjuder bra introduktion, mentorskap och goda utvecklingsmöjligheter. Välkommen med din ansökan!

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter