Öron-näsa-hals

Vi bedriver högspecialiserad sjukvård på Sus i Lund och Malmö.

Vi har både allmänna mottagningar och specialistmottagningar inom bland annat hörsel, logopedi, allergi-, balans- och tumörsjukdomar. Vi har även akutverksamhet i båda städer och i Lund finns vår slutenvård i form av Öron-näsa-halsavdelning 56.

Totalt är vi cirka 240 anställda inom verksamheten.

Öron-näsa-hals är en del av verksamhetsområde specialiserad kirurgi. Tillförordnad verksamhetschef är Katarina Bexelius.

Forskning

Inom vår verksamhet bedriver vi nationellt framstående forskning på en rad områden.

Här kan du läsa om vår forskning vid Lunds universitet.

Här kan du läsa om forskning vid Skånes universitetssjukhus.

Utbildning

En stor och viktig del av vår verksamhet är utbildning. Vi tar emot studenter från alla utbildningar och på alla nivåer, från grundutbildning till specialistnivå. Tillsammans med Lunds universitet bedriver vi utbildning för bland annat läkare, sjuksköterskor, logopeder och audionomer.

Student på Sus

Din utveckling på Sus

Jobba hos oss

Vi välkomnar såväl nyutbildade som erfarna kollegor inom alla professioner. Vi ligger i framkant när det kommer till att utveckla öron-, näs- och halssjukvården och har en helhetssyn på patienten vilket gör arbetet utvecklande, utmanande och lärorikt för alla.

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter