Cancerbehandlingar påverkas av covid-19

Personer med underliggande sjukdomar som cancer är överrepresenterade bland de svåra fallen av covid-19. För att skydda våra patienter skjuter vi upp de behandlingar som går att skjuta på i 6-8 veckor.

Prioriteringsordning

I första hand tar vi hand om de patienter som ligger på slutenvård. I andra hand omhändertas patienter med allvarliga symtom och de som kräver mest angelägna behandlingar. I tredje hand ger vi information om resultat från undersökningar och mindre akuta behandlingar.

Alla patienter som berörs kommer att kontaktas via telefon. Det innebär att behandlingar pågår enligt plan för de patienter som inte får ett samtal. 

Det går inte att ge generella svar kring vilka behandlingar eller diagnoser som prioriteras utan det görs en medicinsk bedömning i varje individuellt fall. Vi skjuter upp de behandlingar där en patient löper större risk av att bli smittad än att cancerbehandlingen blir fördröjd. Prioriteringen görs av chefer i samråd med specialister för olika sjukdomsgrupper, samt ansvariga läkare.

Övriga insatser

Utöver detta följer verksamheten regionala riktlinjer och arbetar med att minimera smittspridningen genom besöksförbud för närstående, telefonkontakt istället för fysiskt besök när det är möjligt och förhindra närkontakt i väntrum.

Frågor och svar patienter

Varför tas detta beslut?

För att minimera smittspridning och säkerställa att vårt omhändertagande av patienterna fortsätter att hålla hög kvalitet. Vi behöver skydda patienter som riskerar en svårare form av covid-19 från att smittas.  

Vilka konsekvenser får detta för min behandling?

Det går inte att uttala sig generellt om enskilda behandlingar. Om detta gäller dig kommer du att få ett samtal från oss och då har du möjlighet att ställa frågor om hur detta påverkar din behandling.

Hur vet jag om min behandling skjuts upp?

Vi ringer alla som berörs och berättar även då hur det påverkar din behandling och hur planen framåt ser ut. Då har du även möjlighet att ställa frågor om din behandling. Om du inte får ett samtal så genomförs din behandling enligt plan.

Måste jag ringa och höra om min behandling ska genomföras?

Vi ringer alla som berörs. Det innebär att om du inte får ett samtal så genomförs din behandling enligt plan.

Är det några särskilda grupper ni tittar på?

Vi har en prioritering att ta hand om våra patienter i slutenvård först och i andra hand de patienter med allvarliga symtom som kräver behandling i närtid. I tredje hand hanterar vi information om resultat och mindre akuta behandlingar. Det innebär att det främst kommer att påverka mindre akuta behandlingar och patienter som väntar på information från en undersökning i det här läget.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?