Njurmedicin

Vi bedriver högspecialiserad vård i både Malmö och Lund. Vårt främsta fokus är den stora grupp patienter som har kroniska sjukdomar som leder till nedsatt njurfunktion.

Diabetes, inflammatoriska systemsjukdomar, ärftliga tillstånd och kärlsjukdom är vanliga grundåkommor. Akuta tillstånd utreds och behandlas också ofta på våra vårdavdelningar i Lund eller Malmö.

Vi har stor erfarenhet av avancerade behandlingar med blodrenande tekniker som bloddialys, bukhåledialys och aferes. Vi assisterar andra verksamheter vid svåra immunologiska sjukdomar, där aferes görs för att avlägsna sjukdomsframkallande antikroppar.

I Malmö gör vi utredningar inför njurtransplantationer och på vår avdelning vårdas dessa patienter före och efter transplantation. Under det första året efter transplantation följs de flesta patienterna på vår mottagning.

För patienter med svår njursvikt erbjuds flera former av blodrening med dialys – bukhåledialys, automatisk bukhåledialys, bloddialys, självdialys och hemdialys. I Lund följs de patienter som själv kan hantera bloddialys och sköta behandlingen i hemmiljö. Vi har kunskap och erfarenhet av dialyskatetrar för samtliga dialysformer. Dessa sätts självständigt av njurläkare.

Vi är del av verksamhetsområde Njurmedicin och reumatologi. Verksamhetschef är Ulrika Wiberg.

Utbildning

Vi tar emot studenter från sjuksköterske- och läkarprogram samt utbildningar till flera andra professioner. Vi arbetar för att involvera studenter i det dagliga arbetet på avdelning och mottagning, samt att ge en varierad utbildning med praktiska moment och undervisning i olika former.

Som ST-läkare finns goda möjligheter att kombinera forskning med klinisk tjänst. Arbetsuppgifterna kan vara mycket varierande vilket gör tjänstgöringen extra lärorik.

Jobba hos oss

Arbete inom njurmedicin erbjuder många möjligheter och varierande arbetsuppgifter. Det finns goda möjligheter att anpassa arbetet efter dina förutsättningar. Arbete med dialys erbjuder tekniska utmaningar och avancerade metoder. Sjuksköterskor ger denna behandling självständigt efter läkares ordination. Arbete med kroniskt sjuka patienter erbjuder långvarig kontakt och patientnära arbete där man får mycket uppskattning i gengäld.

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?