Minnessjukdomar

Vårdenhet minnessjukdomar är en specialistenhet för sjukdomar som på olika sätt påverkar minnesförmågan. Hos oss görs undersökningar som avgör vilken typ av minnessjukdom det rör sig om, och hur den ska behandlas.

Minnessjukdomar blir vanligare med stigande ålder, vilket innebär att de flesta av våra patienter är äldre personer. För yngre patienter med demenssjukdom har vi en särskild verksamhet. Utöver minnesmottagningen har vi mobila team som bland annat gör hembesök på exempelvis demensboenden.

Forskning

Det pågår en intensiv forskning kring demenssjukdomar. Vi har en central roll, både nationellt och internationellt, inom detta område. Forskningen har tre huvudspår:

  • förbättra diagnostiken
  • få en ökad förståelse för mekanismerna bakom sjukdomarna
  • skapa bättre behandlingsmöjligheter för demenssjuka personer

Forskningen bedrivs i samarbete med enheten för klinisk minnesforskning på Lunds universitet.

Biofinder study

Biofinder study är ett projekt som drivs i samarbete med Lunds universitet. Inom projektet, som tillhör världens största inom sitt område, ryms en rad studier.

Gemensamt för studierna är att de utgår från ett omfattande forskningsmaterial som utgörs av drygt 1000 personer. I gruppen ingår både patienter som lider av minnesstörningar och friska individer som följs under en längre tidsperiod.

Studiens hemsida 

Film om Biofinder study

Utbildning och praktik

Patienter med demenssjukdomar är en snabbt växande patientgrupp i Sverige. Det innebär att du som vårdpersonal, oavsett vilken specialitet du arbetar inom, kan träffa på denna patientgrupp. Det är därför viktigt att du har kunskap om hur dessa patienter ska bemötas för att underlätta för både dig och patienterna.

AT-läkare

Som AT-läkare har du möjlighet att förlägga en del av din kliniska placering hos oss. Vi rekommenderar att du som är intresserad av en sådan placering planerar för detta i samråd med din studierektor. 

ST-läkare

Vi utbildar specialister i olika inriktningar med särskilt intresse för kognitiva sjukdomar. För dig som är ST-läkare inom en annan specialitet, som psykiatri, neurologi, allmänmedicin eller geriatrik, erbjuder vi utbildning inom ramen för sidotjänstgöring på vår mottagning. 

Vi erbjuder varje höst en SK-kurs i demenssjukdomar och äldrepsykiatri.

ST - specialisttjänstgöring

Arbetsterapeuter

Via arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet erbjuds studenter praktikplatser hos oss. Våra platser vänder sig både till studenter som gör sin första praktik och till dem som kommit längre i sin utbildning. 

Psykolog

Via psykologprogrammet vid Lunds universitet erbjuds studenter praktikplatser. Platserna vänder sig främst till studerande på termin 6.
Studenterna får medverka i neuropsykologiska undersökningar och bedömningar av enhetens patienter. Det ges även möjlighet till att vara med i stödsamtal och aktuella projekt.

Kurator

Via Praktikcentrum erbjuder vi praktikplatser för socionomstudenter. För mer information kontakta Praktikcentrum.

Medicinsk sekreterare/administratör

Mellan Region Skåne och utbildningsanordnarna av medicinska sekreterare/hälso- och sjukvårdsadministratörer finns ett avtal som innebär att SUS tar emot studenter/elever på lärande i arbetslivet (LIA). Vi har flera utbildade handledare som med erfaren hand är en del av dessa studenters utbildning.

Jobba hos oss

Jobba på SUS 

Lediga tjänster just nu 

 

Skåne Centre of Excellence - in Health

Vi är ett Skåne Centre of Excellence - in Health. Utmärkelsen ges till verksamheter inom hälso- och sjukvården som befinner sig i absolut toppklass inom klinisk verksamhet, forskning och utveckling.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.