Kranskärl

Vi är experter på hjärtinfarkt, kärlkramp och andra sjukdomar i hjärtats kranskärl. Vi arbetar dygnet runt med svårt hjärtsjuka från hela södra Sverige.

De mest komplicerade patienterna vårdas i Lund, där vi har ett nära samarbete med sjukhusets framstående hjärtkirurger. I Malmö arbetar vi med akuta fall från närområdet, samt en stor del planerade ingrepp och utredningar. På båda orterna får patienterna träffa team av läkare, sjuksköterskor, kuratorer, fysioterapeuter och dietister i den uppföljande vården.

Tillsammans med de kardiologiska inriktningarna Arytmi och Hjärtsvikt och klaffsjukdomar utgör vi hjärtsjukvården på Skånes universitetssjukhus. Vi är del av verksamhetsområde Hjärt- och lungmedicin, som har cirka 600 anställda. Verksamhetschef är Pia Malmkvist.

Centre of Excellence

Skåne Centre of Excellence - in HealthHösten 2014 utnämndes vi till Skåne Centre of Excellence – in Health, en utmärkelse som instiftats av Region Skåne för att främja verksamheter i absolut toppklass. Vi satsar bland annat på ett projekt om hjärtchockspatienter, patienter med instabil cirkulation. I den uppföljande öppenvården studerar vi effekten av att använda en mobilapp som verktyg och stöd för både patienter och vårdpersonal. Vi satsar även på internationella vetenskapliga möten och praktiska kurser för utländska läkare.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?