Internmedicin

Internmedicin är specialister på att behandla patienter som är allvarligt sjuka i de stora folk-sjukdomarna. Våra patienter har ofta KOL, hjärtsvikt, diabetes eller infektioner. Många patienter har en kombination av flera sjukdomar vilket vi är extra kunniga i att hantera.

Det finns tre internmedicinska avdelningar i Malmö och två i Lund och två akutvårdsavdelningar där vi tar hand om de svårast sjuka patienterna. Till vår medicinmottagning kommer patienter med bröstsmärta, hjärtsvikt, högt blodtryck och andra sjukdomstillstånd.

Internmedicin och akutsjukvård är ett verksamhetsområde vilket underlättar för oss i ambitionen att ge patienterna god och säker vård från inskrivning till utskrivning.

Forskning

Inom vårt verksamhetsområde bedriver vi flerfaldigt prisbelönad forskning som är framstående både nationellt och internationellt. Vi publicerar årligen i genomsnitt cirka 140 högkvalitativa artiklar i internationella tidskrifter.

Forskningen syftar till bättre prevention, diagnostik, vård och behandling av våra stora folksjukdomar både i det akuta skedet och långsiktigt. Navet är en av Sveriges största kliniska forskningsavdelningar (Klinisk Forskningsenhet Medicin, KFE) som knyter samman vår patientnära verksamhet med allt ifrån befolkningsstudier till avancerade molekylärbiologiska analyser.

Läs mer om forskningen vid Sus

Utbildning

En stor och viktig del av vår verksamhet är utbildning. Vi tar emot studenter från alla vårdutbildningar och på alla nivåer, från grundutbildning till specialistnivå. På Klinisk utbildningsavdelning (KUA) tränar studenter från olika professioner att arbeta i interprofessionella team under mottot ”Att lära tillsammans för att kunna arbeta tillsammans”.

KUA finns både i Malmö och Lund och har under åren fått ett flertal utmärkelser av studenterna för bästa handledning.

Jobba hos oss

Internmedicin välkomnar såväl nyutbildade som erfarna inom alla professioner. Vi behandlar komplexa sjukdomssituationer och har en helhetssyn på patienten vilket gör arbetet utvecklande, utmanande och lärorikt för alla.

Vi erbjuder bra introduktion, mentorskap och goda utvecklingsmöjligheter. Välkommen med din ansökan!

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?