Intensiv och perioperativ vård

Vi säkerställer operationssjukvård, livräddande och smärtstillande insatser när Sus patienter behöver oss.

Intensiv- och perioperativ vård är ett av de största verksamhetsområdena på Skånes Universitetssjukhus. Vi ser till att patienterna på Sus får bra smärtlindring, anestesi (narkos) och operationssjukvård, postoperativ vård och intensivvård.

I Lund bedriver vi antestesi- och operationssjukvård inom kirurgi, ortopedi, öron- näsa- hals. Vi bedriver även anestesiverksamhet inom neurokirurgi, ögonsjukvård, kvinnosjukvård, käkkirurgi och onkologi. 

I Malmö bedriver vi anestesi- och operationssjukvård inom kirurgi, kärlkirurgi, urologi, ortopedi, öron- näsa- hals, plastikkirurgi, ögon, handkirurgi och kvinnosjukvård. 

I både Malmö och Lund ansvarar vi för den akuta högspecialiserade intensivvården.

IPV ansvarar även för Sus samlade steriltekniska verksamhet och Sus smärtenhet för akut, postoperativ och cancerrelaterad smärta. Vi har även en av Sveriges största och ledande utredningsmottagningar för sjukdomen malign hypertermi.

Malign hypertermimottagning, Lund

Inom IPV arbetar drygt 1000 medarbetare.

Verksamhetsområde IPV deltar aktivt i inrapportering till två nationella kvalitetsregister för att utvärdera och förbättra svensk sjukvård. Våra intensivvårdsavdelningar rapporterar till Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) och kvalitets- och verksamhetsdata för Sus och IPV:s operationsverksamhet inrapporteras till Svenskt Perioperativt Register (SPOR). Informationen om nationella kvalitetsregister kan nås via www.kvalitetsregister.seoch här finns också länkar med specifik information om SIR och SPOR.

Forskning och utbildning

Vid verksamhetsområde IPV pågår flera kliniska forskningsprojekt inom anestesiologi- och intensivvård, akut- och perioperativt omhändertagande och smärtbehandling. Vi välkomnar varje år flera hundra läkar- och sjuksköterskestudenter för grund- och specialistutbildning. Kontakta oss gärna för frågor om uppsatsskrivning, forskningsprojekt och utbildning inom IPV, se kontakt.

Forskningsgrupper och projekt inom anestesiologi- och intensivvård vid Lunds universitet

Sus forskning

Jobba hos oss

Vi söker nästan alltid medarbetare med erfarenhet från och utbildning inom intensivvård, anestesi, operationssjukvård, avancerad smärtbehandling eller sterilteknik. Om du vill komma i kontakt med chefer hos oss som är i rekryteringsfas går det bra att skicka ett kort mail med presentation av dig själv till iva.sus.lund@skane.se eller Iva.sus.malmo@skane.se.

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter