Hjärtsvikt och klaffsjukdomar

Vi erbjuder högkvalitativ och specialiserad vård för patienter med svår hjärtsvikt eller klaffsjukdom.

I Lund har finns hjärtmottagning med laboratorier för hemodynamik och ekokardiografi. I Malmö har vi en öppenvårdsenhet med läkar- och sjusköterskemottagning samt laboratorium för ekokardiografi. På båda orterna finns även vårdavdelningar för inneliggande patienter.

Två områden med status rikssjukvård ingår i vårt uppdrag: hjärttransplantation och hjärtkirurgi för vuxna med medfödda hjärtfel (guch). Patienter som är aktuella för hjärttransplantation utreds och undersöks av våra specialister inför transplantationen. För båda grupperna ansvarar vi för livslång uppföljning.

Tillsammans med de kardiologiska inriktningarna Arytmi och Kranskärl utgör vi hjärtsjukvården på Skånes universitetssjukhus. Vi är del av verksamhetsområde Hjärt- och lungmedicin, som har cirka 600 anställda. Verksamhetschef är Pia Malmkvist.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?