Geriatrik

Geriatrik bedriver vård, forskning och utbildning för äldres hälsa. Geriatrik handlar om äldres sjukdomar och tar hänsyn till samspelet mellan medicinska, psykologiska och sociala faktorer som påverkar sjuklighet.

Forskning

Vi forskar om åldrandet. Viktiga forskningsområden är bland annat kognitiv funktion hos äldre, särskilt åderförkalkning, kost, orsaker till fall och fraktur och befolkningsbaserade studier kring äldres hälsa, funktionsförmåga och vård- och omsorgsutnyttjande.

Vi arbetar i samverkan med övrig hälso- och sjukvård inom Region Skåne och Malmö Stad, samt i nära samarbete med den geriatriska forskningen vid Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.

Forskargruppen i geriatrik vid Lunds universitet

Gott åldrande i Skåne

Vi medverkar och ansvarar för den nationella äldrestudien Gott Åldrande i Skåne, i samverkan med Lunds universitet (Institutionen för Hälsovetenskaper), Region Skåne och Socialdepartementet.

Gott Åldrande i Skåne

Jobba hos oss

Jobba på Sus 

Lediga tjänster just nu 

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?