Bild och funktion

Bild och funktion bedriver en förstklassig diagnostik med utredningar och behandlingar inom många olika områden. Här fullgörs högklassig och mångfacetterad forskning och utveckling i samarbete med olika aktörer.

Vi är en högteknologisk och framtidsorienterad verksamhet i hög utvecklingstakt. Våra avancerade metoder och komplicerade sjukdomsbilder som vi möter dagligen kräver hög baskompetens med många förgreningar i specialistnivå. Det här då vi har hela människan som utgångsläge. Hos oss hittar du upptagningsområde inom både rikssjukvård samt regionala uppdrag representerade, där vi ingår som en del i Skånes Universitetssjukvårds specialistsjukvård, några exempel är hjärtan, hjärnan, käk, kärl samt barn.

Vi är en kunskapsverksamhet som är ackrediterad och utgör en komplett verksamhet inom området med de flesta möjliga modaliteter representerade såsom datortomograf, MR, intervention, ultraljud, konventionell utrustning samt isotopverksamhet. Vår verksamhet består av snarlika delar akuta och elektiva undersökningar och omfattar sex organspecifika sektioner: akut-och thoraxradiologi, barn och skelettradiologi, gastrointestinal och urologisk radiologi, neuroradiologi inklusive odontologisk radiologi, klinisk fysiologi och nuklearmedicin samt klinisk neurofysiologi och vi finns belägna både i Lund, Malmö och Eslöv. Vi är cirka 650 medarbetare som strävar efter att bedriva en enastående verksamhet samt att bidra till en vidsträckt servicenivå för alla individer som involveras i vår verksamt, både som medarbetare, remittent, kliniker, kund, studerande, forskare och patient!

Vi är en samarbetspartner i flera sammanhang och arbetar kontinuerligt med kvalitet och tillgänglighet. Här utförs cirka 420 000 undersökningar varje år och varje dag tar vi emot ungefär 1 500 patienter.

Forskning

Forskningen inom Bild och funktion anses vara av betydelsefull och angelägen karaktär i vår verksamhet. Denna är fullt integrerad i det dagliga arbetet, prioriteras i alla sammanhang, utgör ett perspektiv i symbios samt resulterar i stolthet och entusiasm.

Genom forskningen framstår morgondagens metoder till nytta för patienter, komplikationsrisker, Sus tillgänglighet, kvalitet, ekonomi, studerande, andra forskningsteam och enskilda PhD med flera.  

Vi utvecklar framtiden i nära samarbete med tekniker, ingenjörer, fysiker, myndigheter, näringsliv, forskningsinstitut, högskolor, universitet, stiftelser, mottagningar och i nationella och internationella projekt eller enskilda begränsade studier. Detta innebär att kompetens och utbildning erfordras oavbrutet och medför betydande förväntningar på våra medarbetare som lever upp till detta. 

Är du intresserad av att samarbete med oss i din forskning?
Läs mer här hur du går till väga för ett forskningssamarbete.

Utbildning

I nära samarbete med lärosäten och universitet är vi ett av flera centra inom regionen som tillhandahåller utbildningsplatser för sekreterare, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, undersköterskor, läkare, radiologer, kliniska fysiologer och kliniska neurofysiologer, inom yrkesutbildning, kandidatexamen, magister-/master- och ST-program samt på doktorandnivå gällande reglerade utbildningar, uppdragsutbildningar och interna kurser.

Jobba hos oss

På Bild och funktion finns en delegerad ledarskapssyn, med förtroende för individen och delaktighet i fokus, våra medarbetare är ansvarstagande och drivna, vi ser att vi bygger en kompetens och utvecklingsorganisation för framtiden. Vi vill vara med och påverka morgondagen, skapa förutsättningar för utvecklingsarbete samt ge möjlighet för individer att växa.

Vi tror på att goda relationer skapar fritt klimat, att öppna dialoger är möjliggörare samt att kompetens skapar en god självkänsla och stolta individer i vår verksamhet.

Bild och funktion är en arbetsplats med stor inriktning på utbildning, kompetens och utveckling i alla nivåer och i samarbete som sträcker sig över kontinenter. Vi ser våra medarbetare som individer med olika intresseområde, kvalifikationer och förmågor, vilka vi gärna vill hjälpa till att utveckla.

Är du intresserad och brinner för något särskilt så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter