Arytmi

Vi ansvarar för patienter med störningar i hjärtats rytm - att hjärtat slår oregelbundet, för långsamt eller för snabbt.

Vi har en omfattande öppenvårdsmottagning och två vårdavdelningar för inneliggande utredning och behandling av arytmisjukdomar i Lund och Malmö. Vi har också en specialiserad mottagning för utredning och behandling av patienter som drabbas av återkommande svimningsanfall.

Vi är ett av Europas största sjukhus inom behandling med pacemaker, implanterbara defibrillatorer (ICD) och sviktpacemakerbehandling (CRT). För patienter som har återkommande episoder med snabb hjärtrytm eller hjärtrusningar erbjuder vi behandling med ablation, som innebär att man bränner eller fryser på de punkter i hjärtat som orsakar rytmrubbningen.

Vi tar främst emot patienter från södra Sverige, men även övriga landet när det gäller vissa speciella typer av arytmier.

Tillsammans med de kardiologiska inriktningarna Hjärtsvikt och klaffsjukdomar och Kranskärl utgör vi hjärtsjukvården på Skånes universitetssjukhus. Vi är del av verksamhetsområde Hjärt- och lungmedicin, som har cirka 600 anställda. Verksamhetschef är Pia Malmkvist.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?