Vävnadsbanken

Vävnadsbanken i Lund är Skandinaviens största vävnadsinrättning. Vi samarbetar med sjukhus i Sverige, Danmark och Norge. Varje år förmedlar vi cirka tusen donerade vävnader. Under 2021 utökade Vävnadsbanken sina lokaler med en stor donationsoperationssal och anslutande faciliteter för forskning och kirurgiska utvecklingsprojekt.

Vävnadsbankens målsättning

 • Tillhandahålla vävnader av högsta möjliga kvalitet för transplantation
 • Sprida kunskap om vävnadsdonation och nyttan med vävnadstransplantation
 • Utveckla nya tekniker för att förbättra vävnadernas hållbarhet ytterligare
 • Vara en skandinavisk bank för vävnader av flera olika slag
 • Bidra till medicinsk utbildning och kvalitetssäkring
 • Främja det europeiska och globala förbättringsarbetet när det gäller kvalitetssäkring och arbeta för att det ska finnas vävnad som kan transplanteras till alla patienter som behöver det
 • Bidra till utveckling och forskning för att förbättra behandling av sjukdomar.

Att ta ställning till organ- och vävnadsdonation

För att organ- och vävnadsdonation ska vara möjlig behövs människor som är villiga att donera organ och vävnader efter sin död. Genom att donera organ och vävnader kan du hjälpa andra människor till ett bättre liv. I Sverige finns det en lag, transplantationslagen, som ger varje människa rätt att själv bestämma vad som ska hända med organ och vävnader efter döden. Det är ditt beslut och det underlättar om du både anmäler ditt beslut till donationsregistret och meddelar dina närstående vilket beslut du tagit.

Anmäl dig till donationsregistret på Socialstyrelsens hemsida

Hur går en vävnadsdonation till?

Speciellt för verksamheten på Skånes universitetssjukhus (Sus) är att Vävnadsbanken är delaktig i hela kedjan från utredning om en person kan vara lämplig som donator, tillvaratagande av vävnad, preparering och förvaring och slutligen förmedling av vävnaden till den som behöver den. Tillvaratagandet av vävnad kan genomföras på en operationsavdelning i samband med en organdonationsoperation, på patologen i Lund eller inom den rättsmedicinska verksamheten. Personal från Vävnadsbanken kan också åka ut till andra sjukhus och tillvarata vävnad.

Vävnader kan tillvaratas upp mot 72 timmar efter att döden inträtt, eftersom vävnader inte behöver vara försörjda med syresatt blod när tillvaratagandet görs.

Varje vardag får personal på Vävnadsbanken uppgifter om avlidna personer i Skåne. En första kontroll innebär att vi kontrollerar att det inte gått 24 timmar sedan dödsfallet och ett blodprov tas för att utesluta vissa sjukdomar som utgör medicinska hinder för donation. Därefter görs en utredning av donationsviljan.

Vilka vävnader finns på Vävnadsbanken?

På Vävnadsbanken i Lund finns ett antal olika vävnader. Klicka på respektive vävnad för mer information.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.