Rehabiliteringsmedicin mottagning Lund

Hitta hit

Mottagningen ligger på sjukhusområdet i Lund, som du kan nå med flera regionbussar och stadsbussar. Närmaste hållplatser är Biskopshuset och Allhelgonakyrkan.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Till oss kommer du för rehabilitering efter en komplicerad funktionsnedsättning efter stroke, på grund av kronisk neurologisk sjukdom eller om du har drabbats av nya symtom efter en stabil period, exempelvis vid postpoliosyndrom. Vi kan också bedöma och hjälpa dig i din rehabilitering om du har komplexa funktionsnedsättningar efter exempelvis infektionssjukdom eller multitrauma. Här får du stöd i att hantera dina svårigheter och bli mer oberoende i vardagen, till exempel avseende arbete, i dagliga förflyttningar och resor eller som förälder. Som rehabiliteringspatient hos oss kan vi bedöma din arbetsförmåga och förmåga att köra bil efter en stroke.

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

Du kan även skicka in en remiss som du har skrivit själv, en så kallad egen vårdbegäran. Kontakta oss för mer information om hur du går tillväga.

Ditt besök hos oss

Till oss kan du antingen komma på teambedömning, mottagningsbesök och uppföljning eller rehabilitering i dagvård.

Just nu får du inte ta med någon till ditt besök hos oss. Det är för att minska smittspridningen av coronaviruset. I vissa fall kan din närstående istället vara med via röst- eller videosamtal på din telefon. Ibland kan vi göra undantag från besöksförbudet, till exempel utifrån patientens tillstånd och för en vårdnadshavare utan symtom.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?