Hjärtskola

Med hjärtskolan vill vi ge ökad kunskap om kranskärlssjukdomar. Våra föreläsningar vänder sig till alla som har haft hjärtinfarkt eller behandlats med bypass-operation eller ballongvidgning. Hjärtskolan drivs i Lund men alla patienter är välkomna, oavsett om man har vårdats i Lund eller Malmö.

Även närstående är välkomna på föreläsningarna, som är helt kostnadsfria.

Tema för föreläsningarna

  • Vad innebär kranskärlssjukdom och hur fungerar den medicinska behandlingen?
  • Vad kan jag själv göra för att förhindra återinsjuknande i kranskärlssjukdom?
  • Vad är bra mat för mitt hjärta?
  • Vad händer i kroppen vid motion?
  • Vanliga psykiska reaktioner efter hjärtsjukdom
  • Vardagsaktiviteter och minne

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter