Hjärtskola

Med hjärtskolan vill vi ge ökad kunskap om kranskärlssjukdomar. Våra föreläsningar vänder sig till alla som har haft hjärtinfarkt eller behandlats med bypass-operation eller ballongvidgning. Hjärtskolan drivs i Lund men alla patienter är välkomna, oavsett om man har vårdats i Lund eller Malmö.

Även närstående är välkomna på föreläsningarna, som är helt kostnadsfria.

Tema för föreläsningarna

  • Vad innebär kranskärlssjukdom och hur fungerar den medicinska behandlingen?
  • Vad kan jag själv göra för att förhindra återinsjuknande i kranskärlssjukdom?
  • Vad är bra mat för mitt hjärta?
  • Vad händer i kroppen vid motion?
  • Vanliga psykiska reaktioner efter hjärtsjukdom
  • Vardagsaktiviteter och minne
Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.