Högspecialiserad vård nationellt och internationellt

På Skånes universitetssjukhus har vi inte bara specialistkompetens utan vården är också högspecialiserad inom flera områden. Det innebär att den är nationellt och internationellt framträdande inom vård och forskning. Vi samverkar mellan olika specialiteter och bedriver nationell högspecialiserad vård på uppdrag av Socialstyrelsen.

När det gäller nationell högspecialiserad vård (NHV) är den centraliserad till ett eller två sjukhus i Sverige för att uppnå högre kvalitet och bättre resursutnyttjande. Det handlar om vård av ovanliga sjukdomstillstånd som kräver personal med hög spetskompetens och ibland avancerad utrustning.

Socialstyrelsen är uppdragsgivare för NHV och utreder vilken vård som ska vara nationellt högspecialiserad och vilken region som får bedriva den. Sus har idag NHV-uppdrag inom:

Förutom NHV-uppdrag har Skånes universitetssjukhus dessutom Skandinaviens största vävnadsinrättning, Vävnadsbanken. Sus utför även organtransplantationer av bukorgan som njure och bukspottskörtel på patienter från södra sjukvårdsregionen.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter