Matstrupscancer - behandling

Matstrupscancer, eller esofagus cancer, drabbar varje år drygt 400 personer i Sverige. Matstrupscancer drabbar inte könen jämnt, tre fjärdedelar är män och förekommer främst hos personer som är över 60 år.

 Rökstopp och alkoholstopp

Du kan själv påverka hur du mår under behandlingen och samtidigt minska riskerna och bieffekterna. Vår rekommendation är att du slutar helt med rökning och alkohol. Risken att få problem med hjärta, lungor och blodkärl minskar betydligt. Alkohol leder till ökade risker för infektioner, akuta hjärtproblem och blödningar. Om du har diabetes, högt blodtryck eller annan hjärtsjukdom är vinsterna med alkoholstopp ännu större.

Hur man kan äta bra inför behandlingen

Om du gått ner i vikt kan du ha nytta av några tips om hur man kan bromsa viktnedgången och försöka återfå några kilo. Du mår bättre under behandlingsperioden om du kan behålla ungefär din vanliga vikt.

Det är bra om du kan äta ofta under dagen, flera små måltider. Gärna tre huvudmål och 2-3 mellanmål.

Berika maten med extra fett och använd mjölkprodukter och välj att ta smör på brödet och ost med hög fetthalt.

Välj söta drycker som saft, juice eller mjölk i stället för vatten när du är törstig. Ta gärna socker eller sylt på gröten och filen för att öka mängden energi i maten. Näringsdrycker ger dig ytterligare näring och kalorier.

Diagnos

Utredning av tumörsjukdom i matstrupe eller magsäck startar oftast med en gastroskopi. Det är en undersökning där läkaren för ned ett böjbart instrument med kamera i spetsen, via matstrupen ned till magsäcken.

För att få veta mer om sjukdomens utbredning görs också en skiktröntgen (CT) av bröstkorg och buk. Under din utredning kan även en PET-CT undersökning göras, där ett radioaktivt spårämne sprutas in i blodet för att undersöka hur det tas upp i kroppen (PET).

Om undersökningarna visar att tumören bara kan ses i matstrupen eller magsäcken eller precis i närheten används ofta en kombination av onkologisk behandling (strålbehandling och/eller cytostatika) och kirurgisk behandling (operation). När syftet är att bromsa sjukdomen används i första hand onkologisk behandling.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter