LARO - rehabilitering vid opioidberoende

Våra LARO-mottagningar erbjuder dig som är beroende av opioider (till exempel heroin) en läkemedelsassisterad behandling med läkemedel som består av narkotika.

Behandlingen bygger på frivillighet. Den medicinska delen av behandlingen kompletteras med samtal, stöd och rådgivning.

Opioider är ett samlingsnamn för droger och läkemedel som påverkar hjärnan på ett morfinliknande sätt. Alla opioider är beroendeframkallande.

De delas in i tre undergrupper:

  • opiater (opiumalkaloider): morfin, oxykodon, kodein, heroin, opium
  • semisyntetiska opioider: buprenorfin, hydromorfon
  • helsyntetiska opioider: ketobemidon, petidin, metadon, tramadol

LARO-behandlingen följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende.

Du som bor i Skåne kan själv välja var du vill få din LARO-behandling. Du väljer mellan flera godkända mottagningar som har skrivit avtal med Region Skåne. 

Följande mottagningar drivs i Region Skånes egen regi:

Vuxenpsykiatrimottagning LARO Bokgatan Malmö

Vuxenpsykiatrimottagning LARO Hasselgatan Malmö

Vuxenpsykiatrimottagning LARO Helsingborg

Vuxenpsykiatrimottagning LARO Kristianstad

Vuxenpsykiatrimottagning LARO Matris Malmö

Vuxenpsykiatrimottagning LARO Trelleborg

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.