Psykiatriforskning Skåne

Psykiatriforskning Skåne är ett samarbete mellan Psykiatri Skåne, universitet och högskolor. Genom att främja och förbättra den verksamhetsnära forskningen arbetar vi för att dagens och morgondagens patienter ska få så bra vård som möjligt.

Psykiatriforskning Skåne arbetar för att forskning ska bli en del av vardagen på mottagningar och avdelningar inom Psykiatri Skåne, och att både patienter och personal ska få möjlighet att delta i forskningsprojekt. Psykiatriforskning Skåne ska också stödja att de utrednings- och behandlingsmetoder som används inom verksamheterna bygger på den samlade expertkunskapen som finns inom psykiatrisk vård.

Våra olika forskningsområden

Barn- och ungdomspsykiatri

Inom barn- och ungdomspsykiatrin bedriver vi forskning som rör barn i alla åldrar upp till och med tonåren. Exempel är forskning som handlar om diagnos och behandling av adhd, autism och ätstörningar. Vi brukar följa upp de patienter som har deltagit i våra studier efter ett eller flera år, så att vi kan se hur behandlingen fungerar under en längre tid.

Vuxenpsykiatri

Inom vuxenpsykiatrin forskar vi om depression, psykossjukdomar och förebyggande av suicid (självmord). Vi forskar även om spelberoende, läkemedels-, drog- och alkoholberoende och nya beroendeliknande beteenden.

Rättspsykiatri

Inom rättspsykiatrin undersöker vi normbrytande och utagerande beteende i ett livsloppsperspektiv. Det betyder att vi undersöker hur beteendet har utvecklats över tid, ibland under flera år. Deltagarna i dessa studier har redan utvecklat ett normbrytande beteende eller riskerar att göra det.

Utbildning av personal

Vi deltar också i utbildning av personal som arbetar inom Psykiatri Skåne. Vi utbildar till exempel läkare inom diagnostik för att patienter ska få en så bra bedömning som möjligt. Psykoterapeuter får utbildning om en ny typ av terapi för patienter som försökt ta sitt liv. Annan vårdpersonal får utbildning om brukarstyrda inläggningar, en behandling där personer som har ett självskadebeteende får möjlighet att lägga in sig själva på en psykiatrisk avdelning.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.