Psykiatriforskning Skåne

Psykiatriforskning Skåne vill underlätta och förbättra den kliniska forskningen genom att samarbeta med universitet, högskolor och andra aktörer.

Vi arbetar för att synliggöra den forskning som bedrivs för att stimulera fler, särskilt unga, att forska och öka intresset för att delta i forskningsstudier.

Klinisk och vetenskaplig utbildning

Vi driver flera forskningsprojekt av olika slag och omfattning, och deltar i klinisk och vetenskaplig utbildning av ST-läkare, psykologer och specialister och annan vårdpersonal i Psykiatri Skåne.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter