Forskning

Inom Psykiatri Skåne bedrivs forskning i nära samarbete med den kliniska verksamheten.

Forskningen inom Psykiatri Skåne

Psykiatriforskning Skåne ansvarar för flera forskningsprojekt inom Psykiatri Skåne.

Forskning i Region Skåne

Region Skåne arbetar för att främja forskning och utveckling i Skåne (skane.se).

Nyheter om forskning inom psykisk hälsa

På vetenskaphalsa.se kan du läsa forskningsnyheter och populärvetenskapliga artiklar om forskning.

En glad medarbetare.

Stöd psykiatriforskningen i Skåne

Din gåva bidrar till att utveckla vården inom Psykiatri Skåne.

Porträttbild Åsa Westrin

Pågående forskning: Nya sätt att förebygga självmord

Hur kan ett självmord förhindras? Psykiatriprofessor Åsa Westrin skriver om sin forskning inom suicidprevention på vetenskaphalsa.se.

Delta i en forskningsstudie

Det pågår många forskningsstudier för att förbättra och utveckla den psykiatriska vården. Läs om de studier som söker deltagare just nu.