Problem i familjen

Familjen spelar en stor och viktig roll i barn och ungas liv. Bråk och problem i familjen kan bero på många olika saker, men barnet har alltid rätt till att känna sig trygg hemma.

Alla barn och unga behöver någon som tar hand om och ansvarar för dem under deras uppväxt. Därför har alla barn mellan 0–17 år en eller två vårdnadshavare. I de flesta fall är det barnets föräldrar som är vårdnadshavare. Som förälder, vårdnadshavare eller annan närstående vuxen har du en stor och viktig inverkan på barnets liv. Familjens och närståendes stöd är till exempel viktigt när barnet mår dåligt eller möter olika utmaningar i livet.

Barn och unga har rätt till att känna sig trygga hemma och de ska även kunna vara med och påverka sina liv. Det betyder bland annat att barnet har rätt att säga vad hen tycker om det som har med hens liv att göra. Det står i svensk lag och i FN:s barnkonvention.

Om barnkonventionen och barns rättigheter (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.