Problem i familjen

Familjen spelar en stor och viktig roll i barn och ungas liv. Bråk och problem i familjen kan bero på många olika saker, men barnet har alltid rätt till att känna sig trygg hemma.

Alla barn och unga behöver någon som tar hand om och ansvarar för dem under deras uppväxt. Därför har alla barn mellan 0–17 år en eller två vårdnadshavare. I de flesta fall är det barnets föräldrar som är vårdnadshavare. Som förälder, vårdnadshavare eller annan närstående vuxen har du en stor och viktig inverkan på barnets liv. Familjens och närståendes stöd är till exempel viktigt när barnet mår dåligt eller möter olika utmaningar i livet.

Barn och unga har rätt till att känna sig trygga hemma och de ska även kunna vara med och påverka sina liv. Det betyder bland annat att barnet har rätt att säga vad hen tycker om det som har med hens liv att göra. Det står i svensk lag och i FN:s barnkonvention.

Om barnkonventionen och barns rättigheter (1177.se)

Bråk och konflikter i familjen 

Ibland blir det bråk och konflikter i en familj. Det är normalt att inte komma överens om allt och bråka ibland. Konflikter behöver inte alltid vara något dåligt, utan kan leda till att man tillsammans hittar lösningar för att det ska bli bättre i familjen. Om man bråkar mycket och har svårt för att lösa konflikterna kan det påverka relationerna i familjen negativt och leda till ökad psykisk ohälsa hos barnet.

Som vuxen har du alltid ett större ansvar för att lösa konflikter, hålla dig lugn i svåra situationer och alltid tänka på vad du säger och gör. Du får inte säga eller göra saker som får barn att känna sig rädda, hotade eller kränkta. Det gäller även för styvföräldrar, äldre syskon, släktingar och alla andra vuxna i barnets närhet.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.