Kontakta oss

Kontakta akut psykiatrisk vård

Akutvård

En väg in 

En väg in är vår telefonrådgivning för dig som är barn eller ung i Skåne och lider av psykisk ohälsa. Även förälder och skolpersonal kan ringa till oss för rådgivning. Vid behov bokar vi en tid till en Första linjen-mottagning eller till barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP.

Telefonnummer 020-51 20 20

Öppet vardagar klockan 8.00-16.30.

Frågor om tidsbokning eller din vård

Vänd dig till den mottagning eller avdelning som du får vård av:

Mottagningar och avdelningar

Frågor om patientavgifter och patientfakturor

Vänd dig till Patientservice:
Telefon: 0771-11 14 44
Telefontid: Måndag-fredag: 8.00 - 16.00

Ställ din fråga till Patientservice

När du har synpunkter eller klagomål på vården

Om du inte är nöjd med den vård du har fått, kan du lämna en synpunkt eller klagomål.

Lämna en synpunkt eller klagomål på vården

Frågor om sjukresor

Telefon: 0771-77 80 90
E-post: Contact

Sjukresor på Skanetrafiken.se

Frågor om färdtjänst

Telefon: 0771-77 50 50
E-post: Contact

Färdtjänst på Skanetrafiken.se

Fråga Psykiatri Skåne

Du har möjlighet att ställa frågor av allmän karaktär via e-post till Contact

Frågor om din eller anhörigs diagnos eller sjukdom besvaras inte.

Faktureringsadress

Region Skåne 
Psykiatri och habilitering
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730014656

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Postadress

Alla inkommande brev är allmänna och diarieförs enligt gällande regler.
Brev till Psykiatri Skåne som ska registreras och diarieföras skickas till:

Psykiatri Skåne
Diarium, Rådhus Skåne
291 89 Kristianstad

Post till patienter

Du hittar aktuell postadress på respektive avdelning om du ska skicka post till patienter.

Mottagningar och avdelningar

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter