Kontakta oss

För kontakt med akut psykiatrisk vård

Akutvård

En väg in – 020-51 20 20

En väg in är vår telefonrådgivning för dig som är barn eller ung i Skåne och lider av psykisk ohälsa. Förälder och skolpersonal kan även ringa till oss för rådgivning.

Vi ger vägledning och råd och bokar vid behov tid till en Första linjen-mottagning eller till barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP.

Första linjen-mottagningar

Du kan ringa till vår rådgivningstelefon på vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30.

Frågor om tidsbokning eller din vård

Vänd dig till den mottagning eller avdelning som du får vård av:

Mottagningar och avdelningar

Frågor om patientavgifter och patientfakturor

Vänd dig till Patientservice:
Telefon: 0771-11 14 44
Telefontid: Mån - Fre: 08.00 - 16.00

Ställ din fråga till Patientservice

Synpunkter på vården

Kontakta i första hand den mottagning eller avdelning där du har fått vård

Mottagningar och avdelningar

Du kan även vända dig till patientnämnden i Skåne. De kan hjälpa dig att berätta för ansvariga vad du har varit med om.

Så här kan du få hjälp av patientnämnden (1177.se)

Frågor om sjukresor

Telefon: 0771-77 80 90
E-post: Contact

Sjukresor på Skanetrafiken.se

Frågor om färdtjänst

Telefon: 0771-77 50 50
E-post: Contact

Färdtjänst på Skanetrafiken.se

Fråga Psykiatri Skåne

Du har möjlighet att ställa frågor av allmän karaktär via e-post till
Contact
Frågor om din eller anhörigs diagnos eller sjukdom besvaras inte.

Faktureringsadress

Region Skåne
Skånevård Sund
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t.ex. 999999

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Postadress

Alla inkommande brev är allmänna och diarieförs enligt gällande regler.
Brev till Psykiatri Skåne som ska registreras/diarieföras skickas till:

Psykiatri Skåne
Diarium, Rådhus Skåne
291 89 Kristianstad

Post till patienter

Du hittar aktuell postadress på respektive avdelning om du ska skicka post till patienter.

Mottagningar och avdelningar

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter