Psykisk hälsa

En god hälsa är när man mår bra både fysiskt och psykiskt. Hälsan påverkas av många olika saker, och det finns mycket du som närstående kan göra för att främja barns psykiska hälsa.

Hälsan påverkas bland annat av hur barn och unga äter, sover och rör på sig. Den påverkas också av barnets omgivning, relationer och upplevelser. Det finns olika typer av hälsa som till exempel fysisk hälsa, sexuell hälsa och psykisk hälsa. Den här texten fokuserar på den psykiska hälsan.

Vad är psykisk hälsa?

Världshälsoorganisationen WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där individen kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till samhället hen lever i.

Titta gärna på den här filmen från Folkhälsomyndigheten som förklarar vad psykisk hälsa är och hur det fungerar:

Film om psykisk hälsa (folkhalsomyndigheten.se)

Den psykiska hälsan kan både vara positiv och negativ. Att ha en god psykisk hälsa innebär bland annat att man trivs med livet, känner sig glad och har goda sociala relationer. När man mår dåligt psykiskt kallas det för psykisk ohälsa. Det kan handla om olika psykiska besvär som till exempel nedstämdhet, oro och stress. Psykisk ohälsa kan också innebära olika diagnoser som till exempel depression och ångestsyndrom som påverkar barnet negativt i vardagen.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.